КАЛЕНДАР НАСТАВЕ
Календар наставе
мастер студије
ИНФОРМАЦИЈЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ
календар | предавања | испити
Академија уметности у Новом Саду
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
hh
Драмски департман
Распоред предавања
мастер студије
hh
Примењено позориште
Распоред предавања
мастер студије
hh
Ликовни департман
Распоред предавања
мастер студије
hh
Музички департман
Распоред предавања
мастер студије
hh
АВМ- ДРАМСКИ ДЕПАРТМАН
Распоред предавања
мастер студије
РАСПОРЕД ИСПИТА
Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
мастер студије
Примењено позориште
РАСПОРЕД ИСПИТА
мастер студије
Ликовни департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
мастер студије
Музички департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
мастер студије
АВМ – Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
мастер студије
ОБАВЕШТЕЊЕ
Финансијске обавезе за издавање дипломе и додатка дипломи студенти регулишу путем две уплатнице:

1.
за Универзитет у Новом Саду
у износу од 1.700,00 динара
на жиро рачун број 840-631666-25
са позивом на број 05101636534
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

2.
за Академију уметности
у износу од 3.300,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број 9074212141
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

Финансијске обавезе за издавање уверења о завршеним основним/мастер академским студијама студенти регулишу путем уплатнице:

за Академију уметности
у износу од
1.000,00 динара (за Основне студије)
2.000,00 динара (за Мастер студије)
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман)

Финансијске обавезе за издавање Уверења о положеним испитима са фондом часова регулишу се путем уплатнице:

за Академију уметности
у износу од 2.000,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман).

ПРАВИЛА УПИСА
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu