&#x;&#x;

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
информатори | пријемни | резултати
Академија уметности у Новом Саду

ИНФОРМАТОР

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за упис студената у прву годину Мастер академских студија школске 2019/2020. године