&#x;&#x;

ПРАВНА АКТА АКАДЕМИЈЕ
правилници | обрасци
Академија уметности у Новом Саду

ПРАВНА АКТА
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 88/2017 и 73/2018)
hh
hh
СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Статут Академије уметности
Октобар 2018.
hh
hh
Правилник о ближим минималним условима за избор у звања наставника
Обрасци за стицање научног звањa доктора уметности 
Обрасци за стицање научног звањa доктора наука о уметностима
Образац записника катедре 
ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА НА МАС
Обрасци за пријаву и одбрану завршног рада на САС
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu