&#x;&#x;

ДОКТОРАТИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
докторати на увид | одбрањени докторати
Академија уметности у Новом Саду

ДОКТОРАТИ

ОДБРАНА ДОКТОРСКИХ УМЕТНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

– Oдбрана докторског уметничког пројекта мр Горана Јуреше из уметничке области  Ликовне уметности, под наслово Насиље над  Другим – Цртеж као ментална мапа у процесу истраживања теме  насиља“ одржати 05.07.2019. године  у 10,00 часова у централној згради Универзитета у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 1.

– Одбрана докторског уметничког пројекта мр Весне Аћимовић из уметничке области Музичка уметност, под насловом ”Аспекти интерпретације вокалног писма Петра Коњовића у циклусу Лирика” одржаће се 13.05.2019. године у 18.30 часова у Културној станици СВИЛАРА (Нови Сад, угао улица Ђорђа Рајковића и Павла Стаматовића).

– Одбрана докторског уметничког пројекта мр Лидије Маринков Павловић из уметничке области Ликовне уметности, под насловом ”Аналогни процеси: сликарство као плурална уметничка пракса” одржати 14.05.2019. године у 14.00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.

– Oдбрана докторског уметничког пројекта мр Марине Војводић из уметничке области Ликовне уметности, под насловом Режим слике   вишеструки  светови сликеодржати 22.05.2019. године  у 13,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu