Докторати

ОДБРАНА ДОКТОРСКИХ УМЕТНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

Академија уметности Нови Сад обавештава да ће се јавна презентација докторског уметничког пројекта Кoncert in „Š“ Клавирски дуо и могућности његовог проширењ кандидата  Melite Lasek Satterwhite из уметничке области  Музичка уметност-Извођачке уметности, модул Камерна музика одржати 17.10.2021. године,  у 11.00 часова, на Академији Уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

Академија уметности у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторског уметничког пројекта кандидата  Младена Стојановића из уметничке области  Ликовне уметности, под наслов  „Свест о изумирању-абреакција у циљу буђења инстинкта преживљавања“ одржати 15.10.2021. године  у 11,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.

Академија уметности у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторског уметничког пројекта кандидата  Растка Стефановића из уметничке области  Ликовне уметности, под насловом „ Vera icona – интимна транспозиција сакралне слике “ одржати 14.10.2021. године  у 13,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.

Академија уметности у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторског уметничког пројекта кандидата  Срђана Шаровића из уметничке области  Ликовне уметности, под насловом „ Принцип негирања као метод израде уметничког дела – апофатика и негативна светлост“ одржати 18.10.2021. године  у 13,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.

Академија уметности у Новом Саду обавештава да је јaвнa прeзeнтaциja прaктичнoг дeлa дoктoрскoг умeтничкoг прojeктa кандидата  Игoрa Смиљaнићa из уметничке области  Ликовне уметности, под насловом ,,Вeртикaлe у тeрaкoти – вaриjaбилнoст oднoсa дeлoвa и цeлинe у скулптури вeликoг фoрмaтa у Двoришту aтeљea „Teррa“ Кикиндa од 20.oктoбрa до 30. нoвeмбрa  2021.

 

 

 

 

 

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.