&#x;&#x;

ДОКТОРАТИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
докторати на увид | одбрањени докторати
Академија уметности у Новом Саду

ДОКТОРАТИ

ОДБРАНА ДОКТОРСКИХ УМЕТНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

  • Одбрана докторског уметничког пројекта кандидата  мр Бојана Новаковића из уметничке области  Ликовне уметности, под насловом  Употреба мнемотехничких система писма у стварању уметничког дела” одржати 15.11.2018. године  у 14,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр 7.
  • Одбрана докторског уметничког пројекта кандидата  мр Милоша Вујановића из уметничке области  Ликовне уметности, под насловом Анализа когнитивног виђења као метод ликовне реконструкције” одржаће се 18.10.2018. године  у 12,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр.7.
  • Oдбрана докторског уметничког пројекта кандидата мр Аготе Виткаи Кучера из уметничке области Драмске и аудиовизуелне уметности, под насловом „Необуздани склад – музичко-сценско упризорење живота и дела Абрахама Пала“
    одржати 29.06.2018. године у 16,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр.7.

  • Одбрана докторског уметничког пројекта кандидата мр Горана Деспотовског из уметничке области Ликовне уметности, под насловом „Tрaгoви eгзистeнциje – Судбинa пojeдинцa и њeгoвo изoстajaњe“ / 04.05.2018. године у 10,00 часова на Академији уметности у улици Ђуре Јакшића бр.7

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu