&#x;&#x;

ДОКТОРАТИ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
докторати на увид | одбрањени докторати
Академија уметности у Новом Саду

ДОКТОРАТИ

ОДБРАНА ДОКТОРСКИХ УМЕТНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

  • Oдбрана докторског уметничког пројекта Кинге Мезеи из уметничке области  Драмске и аудиовизуелне уметности под насловом Време тмине – тотални театар као простор сусрета различитих уметничких поетикаодржаће се 07.10.2019. године у 11,00 часована Академији уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

 

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu