&#x;&#x;

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКИ УМЕТНОСТИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
информатори | пријемни | резултати
Академија уметности у Новом Саду

ИНФОРМАТОР

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за упис студената у прву годину Основних академских студија школске 2019/2020. године

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА, РЕЗУЛТАТИ, РАНГ ЛИСТЕ…