ИНФОРМАЦИЈЕ ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
календар | предавања | испити
Академија уметности у Новом Саду
Одлуку НУНВ
Одлуку НУНВ о изменема и допунама Календара наставе
КАЛЕНДАР НАСТАВЕ
Календар наставе
основне студије
2021/2022
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
hh
Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
hh
АВМ – Драмски департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Ликовни департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Музички департман
Распоред предавања
основне студије
hh
Заједнички предмети
Распоред предавања
основне студије
РАСПОРЕД ИСПИТА
Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
АВМ – Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Ликовни департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Музички департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
Заједнички испити
РАСПОРЕД ИСПИТА
основне студије
ОБАВЕШТЕЊЕ
Финансијске обавезе за издавање дипломе и додатка дипломи студенти регулишу путем две уплатнице:

1.
за Универзитет у Новом Саду
у износу од 1.700,00 динара
на жиро рачун број 840-631666-25
са позивом на број 05101636534
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

2.
за Академију уметности
у износу од 3.300,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број 9074212141
Одлука Савета Универзитета у Новом Саду од 31.01.2011.

Финансијске обавезе за издавање уверења о завршеним основним/мастер академским студијама студенти регулишу путем уплатнице:

за Академију уметности
у износу од
1.000,00 динара (за Основне студије)
2.000,00 динара (за Мастер студије)
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман)

Финансијске обавезе за издавање Уверења о положеним испитима са фондом часова регулишу се путем уплатнице:

за Академију уметности
у износу од 2.000,00 динара
на жиро рачун број 840-1451666-42
са позивом на број
100 (за Музички департман)
200 (за Ликовни департман)
300 (за Драмски департман)

ПРАВИЛА УПИСА

На основу одредаба Закона о високом образовању,  правила уписа у другу, трећу и четврту годину, у школску 2019/2020. годину су следећа:

1. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2018/2019. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова, рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Наставно уметничког научног већа Академије уметности;

2. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2018/2019. години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, уписују следећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину;

3. Студенти прве, друге и треће године, који су у школској 2018/2019. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају неположене предмете (број бодова неположених предмета помножено вредношћу једног бода);

4. Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

5. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2018/2019. години остварили 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.