&#x;&#x;

ДЕКАНАТ АКАДЕМИЈЕ
декан | продекани | шефови
Академија уметности у Новом Саду

ДЕКАНАТ АКАДЕМИЈЕ
Декан
Sinisa Bokan dekan fotka 1234
Синиша Бокан
ДЕКАН

Академија уметности Нови Сад
Редовни професор


 

Продекани

мр Бранислав Аксин, ред. проф. – продекан за материјално – финансијско пословање

Весна Ждрња, ред. проф. – продекан за наставу

др Дубравка Лазић, ред. проф. – продекан за уметнички рад и међународну сарадњу

др Богдан Ђаковић, ред. проф. – продекан за научноистраживачки рад

Шефови департмана

мр Мирослав Шилић, доцент – шеф Департмана ликовних уметности

мр Милан Миладиновић, ванр. професор – шеф Департмана музичке уметности

др Силард Антал, ред. проф. – шеф Департмана драмских уметности

Секретаријат

Снежана Ђурђевић, секретар Академије уметности

Бојана Бокан, шеф кабинета декана/односи са јавношћу

Шефови катедри
Департман драмских уметности

Катедра за режију др Александар Давић, редовни професор
Катедра за историју и теорију драмских уметности др Весна Марковић, ванредни професор
Катедра за глуму Предраг Момчиловић, редовни професор
Катедра за аудиовизуелне медије Александар Стојшин, ванредни професор
Катедра за драматургију Милан Пузић, ванредни професор

Департман ликовних уметности

Катедра за графику мр Зоран Тодовић, редовни професор
Катедра за вајарство мр Славко Живановић, ванредни професор
Катедра за фотографију мр Јелена Ковачевић Воргучин, ванредни професор
Катедра за сликарство мр Видоје Туцовић, ванредни професор
Катедра за теоријске предмете др Дијана Метлић, редовни професор
Катедра за нове ликовне медије Исидора Тодоровић, доцент
Катедра за графичке комуникације мр Атила Капитањ, ванредни професор
Катедра за цртање мр Оливера Марић Недић, редовни професор

Департман музичке уметности

Катедра за соло певање мр Весна Аћимовић, доцент
Катедра за композицију и теоријско уметничке предмете мр Смиљана Влајић, ванредни професор
Катедра за музикологију и етномузикологију др Ира Проданов Крајишник, редовни професор
Катедра за камерну музику мр Александар Тасић, редовни професор
Катедра за клавир мр Михајло Зурковић, доцент
Катедра за оргуље, харфу, гитару и удараљке мр Зоран Крајишник, редовни професор
Катедра за дириговање мр Божидар Црњански, ванредни професор
Катедра за гудачке инструменте мр Флоријан Балаж, редовни професор
Катедра за дувачке инструменте мр Никола Срдић, редовни професор
Катедра за клавирски практикум мр Јелена Симоновић Ковачевић, наставник вештина
Катедра за солфеђо и методике мр Милена Срдић, наставник вештина

Студентски парламент
Филип Кљакић, председник Студентског парламента Академије уметности
Стефан Димић, студент продекан
Александра Мрђен, представник студената Академије уметности у студентском парламенту Универзитета у Новом Саду
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu