КАЛЕНДАР НАСТАВЕ
Календар наставе
докторске студије
ИНФОРМАЦИЈЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
календар | предавања | испити
Академија уметности у Новом Саду
РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
hh
Драмски департман
Распоред предавања
докторске студије
hh
Примењена уметност и дизајн
Распоред предавања
докторске студије
hh
Ликовни департман
Распоред предавања
докторске студије
hh
Музички департман
Распоред предавања
докторске студије
hh
Етномузикологија
Распоред предавања
докторске студије
РАСПОРЕД ИСПИТА
Драмски департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
Примењена уметност и дизајн
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
Ликовни департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
Музички департман
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
Етномузикологија
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
Заједнички испити
РАСПОРЕД ИСПИТА
докторске студије
ПРАВИЛА УПИСА

Правила уписа

На основу одредаба Закона о високом образовању, правила уписа у другу и трећу годину, у школску 2019/2020. годину су следећа:

1. Студенти прве и друге године, који су у школској 2018/2019. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова, рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Наставно уметничког научног већа Академије уметности.

2. Студенти прве и друге године, који су у школској 2018/2019. години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, уписују следећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину.

3. Студенти прве и друге године, који су у школској 2018/2019. години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају неположене предмете (број бодова неположених предмета помножено вредношћу једног бода).

4. Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

5. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2018/2019. години остварили 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu