&#x;&#x;

АКАДЕМИЈА АКРЕДИТАЦИЈА
акредитација
Академија уметности у Новом Саду

Акредитовани програми

Основне академске студије акредитоване 2017. године

Основне академске студије акредитоване 2016. године

Основне академске студије акредитоване 2015. године

Основне академске студије акредитоване 2013. године

Основне академске студије акредитоване 2011. године

Основне академске студије акредитоване 2010. године

Основне академске студије акредитоване 2009. године

Мастер академске студије акредитоване 2017. године

Мастер академске студије акредитоване 2016. године

Мастер академске студије акредитоване 2015. године

Мастер академске студије акредитоване 2011. године

Дипломске академске студије акредитоване 2010. године

Дипломске академске студије акредитоване 2009. године

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu