&#x;&#x;

АКАДЕМИЈА АКРЕДИТАЦИЈА
акредитација
Академија уметности у Новом Саду

Акредитовани програми

Основне академске студије акредитоване 2017. године

Основне академске студије акредитоване 2016. године

Основне академске студије акредитоване 2015. године

Основне академске студије акредитоване 2013. године

Основне академске студије акредитоване 2011. године

Основне академске студије акредитоване 2010. године

Основне академске студије акредитоване 2009. године

Мастер академске студије акредитоване 2017. године

Мастер академске студије акредитоване 2016. године

Мастер академске студије акредитоване 2015. године

Мастер академске студије акредитоване 2011. године

Дипломске академске студије акредитоване 2010. године

Дипломске академске студије акредитоване 2009. године

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu