Scroll Top

Аудиција

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/63
ДАНА: 05.02.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању аудиције

Аудиција за кандидаткињу Мину Ћурчић који се први пут бира у звање стручни сарадник за област музичке уметности, ужа област клавир (на пословима корепетиције на катедри за гудачке инструменте) са пуним радним временом на одређено време 4 (четири) године, биће одржана дана 20.02.2024. године (четвртак) у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 33, са почетком у 12,30 часова.

За аудицију је потребно припремити следеће композиције:

1. J. Brahms: Sonata za klavir i violinu br. 2, A-dur, op. 100
2. C. Debussy: Sonata za violinu i klavir u g-molu, L 140
3. F. Schubert: Grand duo sonata za violinu i klavir u A-duru, op.posth. 162, D 574 (3. i 4. stav)
4. M. Ravel: “Tzigane”

Програм аудиције:

Аудиција се састоји од свирања наведених композиција (комисија има право да тражи било коју композицију у целини, неки њен део, став или део става) са виолинистима које комисија одреди. Композицију Morisa Ravela, “Tzigane”, кандидаткиња ће радити (пробати) са студентом виолине у трајању од 30 минута, пред комисијом.
Након уметничке презентације, уследиће интервју.

Пробе:

Пробе са виолинистима одржаће се дана 18.2.2024. (недеља) у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, у учионици бр. 34.

15:00 – 15:45 Debussy
15:50 – 16:35 Brahms
16:40 – 17:25 Schubert

Усвиравање кандидаткиње (без виолиниста) на дан аудиције могуће је од 11:30 у учионици бр. 32.
Проба клавира у учионици бр.33 могућа је од 12:00 до 12:20.

ДЕКАН
Синиша Бокан, ред. проф.


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/47
ДАНА: 25.01.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању аудиције

Аудиција за кандидате Ксенију Божиловић и Мину Ћурчић који се први пут бирају у звање Стручни сарадник за област музичке уметности, ужа област клавир (на пословима корепетиције на катедри за дувачке инструменте) са пуним радним временом на одређено време 4 (четири) годин, биће одржана дана 11.02.2024. године (четвртак) у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 33, са почетком у 17,00 часова по следећем распореду:

17.00 Ксенија Божиловић
18.00 Мина Ћурчић

За аудицију је потребно припремити следећe композиције:

1.Ludwig van Beethoven-Sonate fur Horn oder Villoncello und Klavier, F-dur op.17

2.Oskar Bohme-Konzert f-moll fur Trompete und Klavier,op.18

Програм аудиције:
Аудиција се састоји од рада са два студента (хорна и труба) по 20 минута сваким студентом и 5 минута читање са листа . Захтев комисије је припрема обе композиције у целости а комисија одређује исти  став или део композиције који ће кандидати приказати кроз рад са студентима.

ДЕКАН
Синиша Бокан, ред. проф.


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/684
ДАНА: 19.12.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању аудиције

Аудиција за кандидате који се први пут бирају у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (Саксофон), са пуним радним временом, 1 извршилац, одржаће се дана 10.01.2024. год. са почетком у 15,00 у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, соби бр.33.

Програм Аудиције:
Извођење задате композиције: Alfred Desenclos: Preludij, Kadenca i Finale.

Аудиција за кандидате ће се одржати по следећем распореду:

1. Срђан Пауновић 15,00 – 15,15
2. Филип Орловић 16,00 – 16,15
3. Марко Џомба 17,00 – 17,15

С поштовањем,

ДЕКАН
Синиша Бокан, ред. проф.


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/436
ДАНА:07.09.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању аудиције

 Аудиција за кандидата Стевана Јовића који се први пут бира у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Гитара, са непуним радним временом 50%, 1 извршилац, одржаће се дана 22.09.2023. год. у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, (Свечана сала) у термину од 09,00 до 09,45 часова.

Програм аудиције:

Програм у трајању од 45 минута са делима различитих стилова и епоха.

ДEКАН

Проф. Синиша Бокан


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/433
ДАНА: 06.09.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању аудиције

 Аудиција за кандидата Јожефа Бисака  који се први пут бира у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (Виола), са непуним радним временом 30%, 1 извршилац, одржаће се дана 23.09.2023. год. у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр.33. у термину од 10,00 до 10,45 часова.

Програм аудиције:

Извођење солистичког репертоара у трајању од 45 минута: Први став концерта или велике сонате, виртуозни комад по избору и два става из свита J. S. Bacha.

ДEКАН

Проф. Синиша Бокан

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР:02-1/425
ДАНА:01.09.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени аудиције (бр. 02-1029/1 од 06.07.2022. године), Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању аудиције

Аудиција за кандидате  који се први пут бирају у звање      доцента за област музичке уметности, ужа област Харфа, са непуним радним временом 50%,  1 извршиоц, одржаће се дана 19.09.2023. год. у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр.26.

Тема аудиције:

Извођење солистичког репертоара у трајању од 45 минута, садржи обавезан део програма:

1.Барокно дело

2.Соната из периода класицизма

3.Виртуозно дело из периода романтизма или импресионизма

4. Дело писано после 1960. године

  1. Обавезан је репертоар за соло инструмент (без пратње), што се односи и на слободни избор композиција у преосталом времену.
  2. Могу се изводити транскрипције.
  3. Пре извођења, обавезно је приложити комисији две копије целокупног нотног материјала по коме се кандидат припремао.

Аудиција кандидата одржаће се по следећем распореду:

  1. Мина Маринковић 10.30 часова
  2. Хана Параушић  11.15 часова
  3. Милица Пашић12.10 часова
  4. Ленка Петровић 12.55 часова
  5. Горана Ћургус 13.50 часова

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.