контакт адреса:
Ђуре Јакшића 7, 21101, Нови Сад, Србија
Телефон: +381.(0).21.42.21.76
Факс: +381.(0).21.42.01.87
Email: aofarts@uns.ac.rs
РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБЕ ЗA СTУДИJE И СTУДEНTСКA ПИTAЊA:

Понедељак – Петак: 8:00 – 13:00 сати
(Телефоном до 15:00 сати)

Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 2

контакт ТЕЛЕФОНИ:

СЕКРЕТАРИЈАТ
Телефон: 021 422176 / 021 422177 локал: 5
Телефон и факс: 021 420187 / 021 422176 / 021 422177 локал: 6

СЛУЖБA ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Телефон: 021 422176 / 021 422177 локал: 113

СЛУЖБA ЗA СTУДИJE И СTУДEНTСКA ПИTAЊA
Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 2

БИБЛИОТЕКА
Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 8

СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, МАРКЕТИНГ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 7 / akademijaumetnostinovisad@gmail.com

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 3

СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
Teлeфoн: 021 422176 / 021 422177 локал: 4

УРЕДНИЦИ:

Доц. Мирослав Шилић, главни и одговорни уредник:
Проф. др Горан Деспотовски
Бојана Бокан

Проф. др Дубравка Лазић
Проф. Александар Стојшин
Доц. Милан Милојковић
Доц. Никола Бербаков

Akademija umetnosti u Novom Sadu