&#x;&#x;

АКАДЕМИЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ
књиге | каталози | брошуре
Академија уметности у Новом Саду

АКАДЕМИЈА ПУБЛИКАЦИЈЕ
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И КУЛТУРА
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И КУЛТУРА
1 фебруар, 2018 in  књиге
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И КУЛТУРА
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И КУЛТУРА
1 фебруар, 2018 in  каталози књиге
Пројекат Разлике 2017
Пројекат Разлике 2017
ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5
ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5
11 октобар, 2017 in  зборници књиге публикације
Музика двадесетог века
Музика двадесетог века
9 август, 2017 in  књиге публикације
Трагом античких метричких стопа
Трагом античких метричких стопа
9 август, 2017 in  књиге публикације
КУЛТУРНИ НАПАД
КУЛТУРНИ НАПАД
Пројекат Разлике 2016
Пројекат Разлике 2016
Мастери 2016
Мастери 2016
d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu