&#x;&#x;

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
студијски програми | модули
Академија уметности у Новом Саду

Студијски програми

Дизајн видео игара

Музичка педагогија

Музикологија

Етномузикологија

Аудиовизуелни медији 

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2016. 

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2010. 

Мултимедијална режија 

Драматургија 

Композиција 

Примењене уметности и дизајн 

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2016.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2011.

Извођачке уметности  

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2016.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2011.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2010.

Ликовне уметности  

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2015.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2010.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2009.

Глума на српском језику

Глума на мађарском језику

Музичка продукција

Музичка педагогија 

Музикологија 

Етномузикологија 

Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности 

Аудиовизуелни медији 

Мултимедијална режија

Драматургија

Композиција 

Примењена уметности и дизајн 

Примењено позориште

Извођачке уметности 

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2016.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2011.

Наставни план и програм студијског програма – Акредитација 2010.

Ликовне уметности 

Глума на српском језику 

Глума на мађарском језику 

Музика и медији 

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu