&#x;&#x;

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
секретаријат | службе
Академија уметности у Новом Саду

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ

Снежана Ђурђевић, секретар Академије уметности

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 5

Бојана Бокан, шеф кабинета декана/односи са јавношћу

Телефон и факс: (0).21.42.01.87 (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6

Службa информационих система и технологија

Даринка Моро, руководилац послова информационих система и технологија

Игор Жунић, стручнотехнички сарадник/wеб администратор – ИТ администратор рачунарских ресурса

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 113

СЛУЖБA ЗA СTУДИJE И СTУДEНTСКA ПИTAЊA

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 2

Маријана Стојшин, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања / руководилац службе

Олга Регодић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Ивана Готовац, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Снежана Јањић, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Библиотека

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 8

Нaтaшa Пaнић, дипломирани библиотекар/руководилац библиотеке

Зoрaн Шушњaр, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Нaтaшa Ђaчић, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Tиjaнa Бoкaн, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Служба за правне, кадровске и административне послове

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 3

Вeрa Пaпeж, правни сарадник /шеф Службе за правне, кадровске и административне послове

Maринa Глинтић, правни сарадник

Љиљана Путник, правни сарадник

Миодраг Блажевић, стручнотехнички сарадник/клавирштимер

Aнкицa Влaисaвљeвић, курир

Служба финансијско рачуноводствених послова

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 4

Свeтлaнa Путник, руководилац финансијско/рачуноводствених послова

Душкa Бaбић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Зoрицa Ћупурдиja, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Јованка Мијатовић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Дaниjeлa Пeтрoвић, магационер/економ

Служба за организацију, маркетинг и међународну сарадњу

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 7 Мејл: akademijaumetnostinovisad@gmail.com 

Кристинa Кoпрившeк, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу/руководилац службе

Бојана Борковић, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Петар Бурсаћ, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Милан Петровић, самостални стручнотехнички сарадник за односе са јавношћу и маркетинг

Технички сарадници

Влaдимир Кoвaч, самостални стручнотехнички сарадник/за сликање
Дрaгaн Пoлoвинa, самостални стручнотехнички сарадник/за графичке комуникације
Бoрис Кoчиш, самостални стручнотехнички сарадник/фотолаборант

Служба послова зашите, безбедности и здравља на раду

Дејан Ратковица, руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu