Scroll Top

Секретаријат

Секретаријат

Снежана Ђурђевић, секретар Академије уметности

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 5

Бојана Бокан, шеф кабинета декана и односи са јавношћу

Телефон и факс: (0).21.42.01.87 (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6 Мејл: aofarts@uns.ac.rs 

Нина Раденковић, самостално стручно технички сарадник за организацију уметничке делатности

Јавне набавке

Зоран Вујошевић, руководилац послова јавних набавки

Телефон и факс: (0).64.813.38.40 Мејл: zoran.vujosevic@uns.ac.rs 

Службa информационих система и технологија

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 113 Mејл: auns.it@uns.ac.rs 

Зоран Ћирић, руководилац послова информационих система и технологија

Синиша Солдатовић
, виши стручнотехнички сарадник/веб администратор – ИТ администратор рачунарских ресурса

Служба за студије и студентска питања

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 2 и 110

Снежана Јањић, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања/руководилац службе

Ивана Готовац, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Маја Шмања, самостални стручни сарадник за студије и студентска питања

Лена Секерић, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Библиотека

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 8

Нaтaшa Пaнић, дипломирани библиотекар/руководилац библиотеке

Зoрaн Шушњaр, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Нaтaшa Ђaчић Божић, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Tиjaнa Бoкaн, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Служба за правне, кадровске и административне послове

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 3

Вeрa Пaпeж, правни сарадник /шеф Службе за правне, кадровске и административне послове

Maринa Глинтић, правни сарадник

Љиљана Путник, правни сарадник

Миодраг Блажевић, стручнотехнички сарадник/клавирштимер

Ирма Милић, курир

Служба финансијско рачуноводствених послова

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 4

Марина Малетин, руководилац финансијско/рачуноводствених послова

Душкa Бaбић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Зoрицa Ћупурдиja, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Јованка Мијатовић, самостални финансијско/рачуноводствени сарадник

Драгана Родић, магационер/економ

Служба за организацију, маркетинг и међународну сарадњу

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 7 Мејл: akademijaumetnostinovisad@gmail.com 

Кристинa Кoпрившeк, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу/руководилац службе

Бојана Борковић, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Петар Бурсаћ, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Милан Петровић, самостални стручнотехнички сарадник за односе са јавношћу и маркетинг

Служба послова зашите, безбедности и здравља на раду - техничка служба

Дејан Ратковица, руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду

Лице за информације од јавног значаја

Снежана Ђурђевић 
snezana.djurjdevic@uns.ac.rs

Лице за заштиту података о личности

Синиша Солдатовић  
sinisa.soladatovic@uns.ac.rs
064/813 38 36

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.