Scroll Top

Секретаријат

Секретаријат

Снежана Ђурђевић, секретарка Академије уметности

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 5

Бојана Бокан, шефица кабинета декана и односи са јавношћу

Телефон и факс: (0).21.42.01.87 (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 6 Мејл: aofarts@uns.ac.rs 

Нина Раденковић, самостално стручно техничка сарадница за организацију уметничке делатности

Јавне набавке

Зоран Вујошевић, руководилац послова јавних набавки

Телефон и факс: (0).64.813.38.40 Мејл: zoran.vujosevic@uns.ac.rs 

Службa информационих система и технологија

Телефон: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 113 Mејл: auns.it@uns.ac.rs 

Зоран Ћирић, руководилац послова информационих система и технологија

Синиша Солдатовић
, виши стручнотехнички сарадник/веб администратор – ИТ администратор рачунарских ресурса

Служба за студије и студентска питања

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 2 и 110

Снежана Јањић, самосталнa стручна сарадница за студије и студентска питања/руководитељка службе

Ивана Готовац, самостална стручна сарадница за студије и студентска питања

Маја Шмања, самостална стручна сарадница за студије и студентска питања

Лена Секерић, самостална стручна сарадница за студије и студентска питања

Библиотека

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 8

Нaтaшa Пaнић, дипломирана библиотекарка/руководитељка библиотеке

Зoрaн Шушњaр, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци

Нaтaшa Ђaчић Божић, самостална стручнотехничка сарадница за рад у библиотеци

Tиjaнa Бoкaн, самостална стручнотехничка сарадница за рад у библиотеци

Служба за правне, кадровске и административне послове

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 3

Вeрa Пaпeж, правна сарадница /шефица Службе за правне, кадровске и административне послове

Maринa Глинтић, правна сарадница

Љиљана Путник, правна сарадница

Миодраг Блажевић, стручнотехнички сарадник/клавирштимер

Ирма Милић, курирка

Служба финансијско рачуноводствених послова

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 4

Марина Малетин, руководитељка финансијско/рачуноводствених послова

Душкa Бaбић, самостална финансијско/рачуноводствена сарадница

Зoрицa Ћупурдиja, самостална финансијско/рачуноводствена сарадница

Јованка Мијатовић, самостална финансијско/рачуноводствена сарадница

Драгана Родић, магационерка/економка

Служба за организацију, маркетинг и међународну сарадњу

Teлeфoн: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 локал: 7 Мејл: akademijaumetnostinovisad@gmail.com 

Кристинa Кoпрившeк, самостална стручнотехничка сарадница за међународну сарадњу/руководитељка службе

Петар Бурсаћ, самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу

Милан Петровић, самостални стручнотехнички сарадник за односе са јавношћу и маркетинг

Служба послова зашите, безбедности и здравља на раду - техничка служба

Дејан Ратковица, руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду

Лице за информације од јавног значаја и питања из родне равноправности

Снежана Ђурђевић 
snezana.djurjdevic@uns.ac.rs

Лице за заштиту података о личности

Синиша Солдатовић  
sinisa.soladatovic@uns.ac.rs
064/813 38 36

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.