&#x;&#x;

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
распоред | програми
Академија уметности у Новом Саду

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду
16.11.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Дел. бр. 02-1/559
Дана, 16.11.2020.

Обавештење о правилима понашања свих учесника на приступном предавању, аудицији и интервјуу у оквиру конкурса за избор у звање доцента за ужу уметничку област Клавир (Упоредни клавир) који се одржавају 21.11.2020. и 22.11.2020. на Академији уметности на Петроварадинској тврђави.

Приликом уласка у зграду сви учесници у обавези су да се придржавају следећих правила:

• Обавезан је пролазак кроз дезобаријеру (у трајању 3-5 секунди) која је постављена на улазним вратима
• Дезинфекција руку обавља се при уласку у зграду.
• Ношење заштитних маски (тако да маска прекрива уста, нос и браду) обавезно је приликом уласка и боравка у згради Академије.

За време боравка у учионицама Академије учесници су у обавези да се придржавају следећих правила:
• Кандидат на приступног предавању, аудицији и интервјуу, за време излагања однсно свиорања инструмента нема обавезу ношење заштитне маске, уз обавезну физичку дистанцу од два метра од осталих присутних лица.
• Ношење заштитних маски (тако да маска прекрива уста, нос и браду) обавезно је свим осталим учесници процеса све време трајања предавања, аудиције и интервјуа, као и за време целог свог боравка у згради Академије.
• Предавању у сали могу присуствовати само четири именована члана комисије, два студента којима се држи час и кандидат.
• Публици није дозвољено присуство у згради Аакдемије.
• У холу зграде Академије могу бити само остали студенти – учесници, који чекају следеће предавање уз поштовање свих епидемиолошких мера.
• Столице у сали у којој се одржавају предавања ће бити постављене да се испоштује међусобна дистанца од 2 метра.
• Није дозвољено коришћење вештачке вентилације.
• Спремачице ће бити благовремено обавештене ради дезинфекције, проветравања простора и свега осталог потребног за безбедан и здрав боравак на Академији.

Дејан Ратковица
Руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/613
ДАНА:11.12.2020.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате Филипа Курањија и Александра Бузаџића  за избор у звање доцента за  област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Музичка продукција одржаће се дана 28.12.2020. у згради Академије уметности у улици Косовска 33 (учионица бр. А7). Приступно предавање кандидата одржаће се по следећем распореду:

Филип Курањи – 13,00 часова
Александар Бузаџић – 14,00 часова

Тема приступног предавања: “Снимање и обрада вокала у савременој поп и рок музици”

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР:02-1/611
ДАНА:11.12.2020.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате Горана Вујичина и Александра Бузаџића  за избор у звање доцента за  област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Снимање и дизај звука одржаће се дана 28.12.2020. у згради Академије уметности у улици Косовска 33 (учионица бр. А7). Приступно предавање кандидата одржаће се по следећем распореду:

Горан Вујичин – 10,00 часова
Александар Бузаџић – 11,00 часова

Тема приступног предавања: “Снимање и монтажа дијалога у документарном филму”

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.