Приступна предавања

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду
13.5.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Дел. бр.
Дана, 14.05.2021.

Обавештење о правилима понашања свих учесника на приступном предавању, уметничкој презентацији и интервјуу у оквиру конкурса за избор у звање доцента за ужу уметничку област Клавир који се одржава 19.05.2021. у згради Академијe уметности на Петроварадинској тврђави, учионица број 26

Приликом уласка у зграду сви учесници у обавези су да се придржавају следећих правила:

 • Обавезан је пролазак кроз дезобаријеру (у трајању 3-5 секунди) која је постављена на улазним вратима.
 • Дезинфекција руку обавља се при уласку у зграду.
 • Ношење заштитних маски (тако да маска прекрива уста, нос и браду) обавезно је приликом уласка и боравка у згради Академије.

За време боравка у учионицама Академије учесници су у обавези да се придржавају следећих правила:

 • Кандидат на приступном предавању, аудицији и интервјуу, за време излагања односно свирања инструмента нема обавезу ношења заштитне маске, уз обавезну физичку дистанцу од два метра од осталих присутних лица.
 • Ношење заштитних маски (тако да маска прекрива уста, нос и браду) обавезно је за све остале учеснике процеса све време трајања предавања, аудиције и интервјуа, као и за време целог боравка у згради Академије.
 • Сви кандидати се могу усвиравати у учионици 31, оквирно сат времена пре свог наступа на уметничкој презентацији.
 • Максималан број особа који може истовремено да бoрави у учионици бр. 26 је 12.
 • Сваки кандидат може довести по једну особу као пратњу за свој наступ на приступном предавању и уметничкој презентацији и о томе је дужан да обавести председника комисије непосредно пре свог наступа. Уколико кандидат нема пратњу, то место у публици остаје упражњено.
 • Приступном предавању у учионици бр. 26  могу присуствовати само; шест именованих чланова комисије, један студент којем се држи час, кандидат, пратња кандидата и три заинтересоване особе које ће се уписати на листу истакнуту на паноу испред учионице бр. 26.
 • Уметничкој презентацији у учионици бр. 26 могу присуствовати само; пет именованих чланова комисије, кандидат, пратња кандидата и пет заинтересованих особа које ће се уписати на листу истакнуту на паноу испред учионице бр. 26.
 • Кандидати не могу да слушају уметничку презентацију, као ни приступно предавање осталих кандидата на овом конкурсу.
 • Интервју је затворен за јавност.
 • У холу зграде Академије могу бити само остали студенти – учесници, њихова пратња и заинтересоване особе, који чекају следеће предавање према предвиђеној сатници која се налази на сајту Академије уметности, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
 • Столице у сали у којој се одржавају предавања ће бити постављене да се испоштује међусобна дистанца од 2 метра.
 • Није дозвољено коришћење вештачке вентилације.
 • Спремачице ће бити благовремено обавештене ради дезинфекције, проветравања простора и свега осталог потребног за безбедан и здрав боравак на Академији.

С поштовањем,

Дејан Ратковица, руководилац послова заштите, безбедности и здравља на раду

01.12.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР:02-1/581
ДАНА: 01.12.2021.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању јавног приступног предавања

 

 Приступно предавање за кандидатa Бранислава Мицића за избор у звање доцента за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука одржаће се дана 15.12.2021. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави  у 12,00 часова.  

Тема приступног предавања: „Стандарди за мерење гласности – ЕБУ Р128, примена стандарда на телевизији и стриминг платформама и утицај на дизајн звука за поменуте медије“.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

 

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.