&#x;&#x;

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
распоред | програми
Академија уметности у Новом Саду

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду
29.08.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/546
ДАНА: 23.12.2019.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Графика одржаће се дана 16.01.2020. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави у просторијама Катедре за Графику:

Дана 16.01.2020. у времену од 09,00 до 14,45 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:

1. Снежана Петровић Пањковић (09:00 – 09:45)
2. Вишња Николић (10:00 – 10:45)
3. Ивана Видић (11:00 – 11:45)
4. Сања Жигић (12:00 – 12:45 )
5. Вања Игњац (13:00 – 13:45)
6. Милош Ђорђевић (14:00 – 14:45)

Тема приступног предавања: Графички поступци високе штампе у практичној настави.

Предавање ће се одржати у просторијама Катедре за графику у којима ће присуствовати сви заинтересовани студенти модула Графика, наставници и сарадници, односно чланови Комисије за избор у звање и на радно место наставника. Од кандидата се очекује да одрже један школски час (45 минута) предавања са примерима питањима и одговорима присутних студената.

Кандидати се позивају да истога дана 16.01.2020. године са собом, непосредно пре приступног предавања донесу допуну конкурсне документације у форми мапе графика у којој ће приложити од 10 до 15 графика, релевантне за избор у звање и на радно место доцент за област Ликовних уметности, ужа област Графика, са пуним радним временом, у складу са конкурсом објављеном у листу Послови, број 854, дана 06.11.2019. године.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.