Scroll Top

Приступна предавања

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/314
ДАНА: 21.6.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате/кињу: Гојко Дутина, др ум. Срђан Шаровић, Ђорђе Марковић и др ум. Вида Станисавац Вујчић за избор у звање доцент/киња за област ликовних уметности, ужа област Цртање са пуним радним временом одржаће се дана 9.7.2024. године са почетком у 11,00 часова у згради Академије уметности у Косовској 33 у просторијама цртаоне према следећем распореду:

  1. др ум. Вида Станисавац Вујчић – 11,00
  2. Гојко Дутина – 12,00
  3. др ум. Срђан Шаровић – 13,00
  4. Ђорђе Марковић – 14,00

Тема приступног предавања:
Тело у простору

Трајање проступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/310
ДАНА: 18.6.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидаткињу Дуњу Брановачки за избор у звање доценткиње за област примењених уметности и дизајна, ужа област Графички дизајн са пуним радним временом одржаће се дана 5.7.2024. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави (соба бр. 24) са почетком у 9,00 часова.

Тема приступног предавања:
Концептуална илустрација

Трајање приступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/299
ДАНА: 12.6.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидата/киње: Јелену Зидарић Зечевић, Милицу Зидарић и Косту Кнежевића за избор у звање доцента/киње за област музичке уметности, ужа област Камерна музика одржаће се дана 30.6.2024. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави (соба 26) са почетком у 11,45 часова, према следећем распореду:

Јелена Зидарић Зечевић
11,45 часова

Милица Зидарић
13,45 часова

Коста Кнежевић
15,45 часова

Тема приступног предавања:

Brahms, Johannes – Piano Trio No.2, Op.87 (stavovi 3. Scherzo. Presto – Poco meno presto, 4. Finale. Allegro giocoso)

Трајање приступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/190
ДАНА: 05.04.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидаткиње: др Ксенију Колунџија и др Биљану Пејић за избор у звање доцент за поље друштвено-хуманистичких наука, ужа научна област Психологија одржаће се дана 23.04.2024. године у згради Академије уметности у улици Ђуре Јакшића бр.7 са почетком у 12,00 часова, према следећем распореду:

12.00 – 12.45 др Ксенија Колунџија
13.00 – 13.45 др Биљана Пејић

Тема приступног предавања:
“Психологија стваралаштва”

Трајање приступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/183
ДАНА: 02.04.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидаткињу др Исидору Кораћ за избор у звање доцента за поље друштвено-хуманистичких наука, област педагошке и андрагошке науке, ужа научна област Педагогија са пуним радним временом одржаће се дана 18.04.2024. године у згради Академије уметности у улици Ђуре Јакшића бр. 7 са почетком у 10,00 часова.

Тема приступног предавања:
Тимски рад наставника у васпитно-образовној пракси

Трајање приступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/173
ДАНА: 27.03.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидаткињу мр Вању Јовановић за избор у звање доцент за област примењених уметности и дизајна, ужа област Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности са непуним радним временом 50% одржаће се дана 14.04.2024. године у згради Академије уметности у улици Ђуре Јакшића бр. 7 са почетком у 11,00 часова

Тема приступног предавања:
Изазови конзервације и рестаурације дела модерне уметности – случај енформел и пост енформел слика Лазара Возаревића

Трајање проступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/40
ДАНА: 19.01.2024.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате: Милана Чизмића, Виталија Гулијчука и Ивана Јарића за избор у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (Методика гудачких инструмената) одржаће се дана 08.02.2024. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави (соба 33) са почетком у 12,00 часова, према следећем распореду:

12.00 – 12.45 Милан Чизмић
13.00 – 13.45 Виталиј Гулијчук
14.00 – 14.45 Иван Јарић

Тема приступног предавања:

Ј.С.БАХ: Соната за виолину соло бр. 2 у а молу, BWV 1003
III Andante
IV Allegro

Трајање приступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/683
ДАНА: 19.12.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате: Срђана Пауновића, Филипа Орловића и Марка Џомбу за избор у звање доцента за област музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (Саксофон) одржаће се дана 10.01.2024. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави (соба 33) са почетком у 15,15 часова, према следећем распореду:

1. Срђан Пауновић 15,15 часова
2. Филип Орловић 16,15 часова
3. Марко Џомба 17,15 часова

Тема приступног предавања: „Час са студентом саксофона на композицији C.Debussy: Rapsodija“. Трајање проступног предавања је 45 минута.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/638
ДАНА: 28.11.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидата др Миљана Војновића за избор у звање доцентa за ужу научну област Филмологија са пуним радним временом на одређено време 5 (пет) година, одржаће се дана 15.12.2023. године у згради Академије уметности у улици Косовска бр. 33, у времену од 14,30 до 15,15 часова у сали бр. 1.

Тема приступног предавања: “Увод у методологију тимског рада у драмским уметностима”.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

—————————————————————————————————–

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/623
ДАНА: 24.11.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидата др ум. Игора Смиљанића за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Вајарство одржаће се дана 12.12.2023. године у згради Академије уметности на Петроварадинској тврђави, учионица бр. 9 , у времену од 12,00 до 12,45 часова.

 Тема приступног предавања:

“Коректура портрета према живом моделу на првој години основних студија Вајарства”

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан
—————————————————————————————————–
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/624
ДАНА: 27.11.2023.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидата Ивицу Миларића за избор у звање доцента за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област Дизајн видео игара са пуним радним временом на одређено време 5 (пет) година, одржаће се дана 14.12.2023. године у згради Академије уметности у улици Косовска бр.33, учионица број А7, у времену од 14,00 до 14,45 часова.

Тема приступног предавања: “Спој наратива и механика играња у домену развоја видео игара”

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.