&#x;&#x;

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
распоред | програми
Академија уметности у Новом Саду

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА
Академија уметности у Новом Саду
26.12.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/639
ДАНА: 26.12.2018.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за кандидате за избор у звање доцента за област ликовних уметности, ужа област Цртање одржаће се дана 10.01.2019. и 11.01.2019. године у згради Академије уметности у Новом Саду у улици Косовска 33.
Дана 10.01.2019. у времену од 09,00 до 13,00 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:
1. Драган Деспотовић
2. Тамара Ждерић
3. Душица Пејић
4. Јасна Гулан

Дана 11.01.2019. у времену од 09,00 до 13,00 часова одржаће се приступно предавање кандидата по следећем распореду:
1. Милан Нешић
2. Растко Стефановић
3. Ивана Соколовски
4. Марија Каузларић

Тема приступног предавања: „ Студија лежеће фигуре”
Предавање ће се одржати студентима прве године основних академских студија, на предмету Цртање са технологијом. Од кандидата се очекује да одрже 45 минута (један школски час) предавања и коректуре радова студената на тему „Студија лежеће фигуре“, пред студентима и члановима комисије.

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

26.12.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БР: 02-1/628
ДАНА: 24.12.2018.
НОВИ САД

На основу одредби Правилника о начину извођења и оцени приступног предавања Академије уметности Нови Сад, Академија уметности објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању јавног приступног предавања

Приступно предавање за избор у звање доцента за област драмских уметности, ужа област Продукција одржаће се дана 09.01.2018. године у згради Академије уметности у Новом Саду, улица Косовска бр.33 по следећем распореду:
Николина Вучетић-Зечевић од 12,00 до 12,45 часова,
Милан Марковић од 12,50 до 13,35 часова
Јован Буковала од 13,40 до 14,25 часова
Тема приступног предавања:
СРПСКА КИНЕМАТОГРАФИЈА КАО ДЕО ЕВРОПСКЕ – КОПРОДУКЦИЈСКЕ ФАЗЕ И МОДЕЛИ СА ПРИМЕНАМА У ПРАКСИ

ДЕКАН
Проф. Синиша Бокан

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu