&#x;&#x;

СТУДЕНТСКИ И НАСТАВНИЧКИ СЕРВИС
пријава | овера
Академија уметности у Новом Саду

Студeнтски и наставнички портал Aкaдeмиje умeтнoсти.

На овој страници се налази сервис за оверу зимског и упис летњег семестра школске 2018/2019. године. Напомињемо да је сервис у пробном раду. У случају било каквих проблема или нејасноћа студенти могу да се јаве свом референту у Студентској служби и овере/упишу семестар на шалтеру као и до сада.

Сви студенти који су уписани школске 2018/2019. у прву годину студија на основне академске студије, мастер академске студије, специјалистичке академске студије и докторске академске студије региструју/пријављују се на портал Академије уметности.

Студeнтски сeрвис Aкaдeмиje умeтнoсти.

Сви студенти који су уписани школске 2018/2019. у другу, трећу, четврту  годину  и апсолвенти – основне академске студије, мастер академске студије, специјалистичке академске студије и докторске академске студије пријаву испита раде преко студентског сервиса.

Департман музичке уметности: Оља Регодић olja.regodic@uns.ac.rs
Департман ликовне уметности: Ивана Готовац ivana.apatovic@uns.ac.rs
Департман драмске уметности: Валерија Беде valerija.bede@uns.ac.rs

d1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

l1-3

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

m1-1

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu