Sekretarijat

Sekretarijat

Marijana Stojšin, sekretar

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 5

Snežana Đurđević, sekretar dekanata – službenik za javne nabavke

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 6

Darinka Moro, administrativni koordinator ESPB i informacionih sistema

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 113

Služba za nastavu i studentska pitanja

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 2

Olga Regodić, šef službe za nastavu i studentske poslove

Ivana Gotovac, referent za nastavu i studentske poslove

Valerija Bede Stojanović, referent za nastavu i studentske poslove

Biblioteka

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 8

Akademija umetnosti ima bogat fond knjiga grupisanih u tri celine: muzička, likovna, dramska. Bibliotečka medioteka nudi bogatu kolekciju neknjižnih materijala kao što su brojni CD, DVD, filmovi, video-trake. Zahvaljujući razvijenim elektronskim komunikacijama, omogućen je pristup globalnim izvorima informacija.

Nataša Panić, rukovodilac biblioteke

Zoran Šušnjar, bibliotekar

Nataša Đačić, bibliotekar

Tijana Bokan, bibliotekar

Služba za opšte i kadrovske poslove

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 3

Vera Papež, šef opšte službe

Marina Glintić, referent za kadrovske i administrativne poslove

Ana Baćanov, referent za kadrovske i administrativne poslove

Miodrag Blažević, klavirštimer

Ankica Vlaisavljević, kurir

Služba za materijalno-finansijske poslove

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 4

Svetlana Putnik, šef računovodstva

Duška Babić, knjigovođa

Zorica Ćupurdija, blagajnik

Jovanka Mijatović, likvidator

Danijela Petrović, ekonom

Služba za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju

Telefon: (0).21.42.21.76 / (0).21.42.21.77 lokal: 7

Najnovija organizaciona jedinica Akademije umetnosti koja realizuje uključivanje Akademije umetnosti u međunarodnu mrežu srodnih institucija i profesionalnih umetničkih organizacija. Služba, takođe, podržava sve programe razmene studenata i profesora, kao i strane studente i predavače na Akademiji umetnosti.

Kristina Kovač, šefica službe za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju

Kristina Koprivšek, saradnica za međunarodnu saradnju, marketing i odnose sa javnošću

Bojana Borković, saradnica za međunarodnu saradnju, organizaciju i produkciju umetničke delatnosti

Tehnički saradnici

Ranko Dragić, tehnički saradnik-vajar
Vladimir Kovač, tehnički saradnik-slikar
Dragan Polovina, tehnički saradnik za grafičke komunikacije
Boris Kočiš, tehnički saradnik-fotolaborant

Tehnička služba

Dejan Ratkovica, šef tehničke službe