&#x;&#x;

ODELJENJE KIN KREUS
aktuelno | misija | odeljenje
Akademija umetnosti u Novom Sadu

KIN KREUS

Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
kinkreus@yahoo.com

Odeljenje za zapisivanje i analizu plesa i scenskog pokreta – KIN KREUS, u okviru Centra za istraživanje umetnosti, omogućava, kako mu i samo ime kaže, kreiranje i usavršavanje Labanove kinetografije

KIN KREUS:
KIN = kinetografija
KREUS = KREiranje + USavršavanje

isto tako KREUS = Esperanto kondicional od “krei” (a znači “to create”)

KIN KREUS:
KIN = Kinetography
KREUS= on Serbian – KREiranje/create/ + USavršavanje/development/

also KREUS = Esperanto kondicional of “krei” (and it is mean “to create”)

Istorija
ODELJENJE ZA ZAPISIVANJE I ANALIZU PLESOVA I SCENSKOG POKRETA – KIN KREUS

Igra i muzika čine nedeljiv fenomen ljudskog izražavanja koje objedinjujemo pod jednim imenom – ples. Zapisivanje snimljenih izvođenja plesova, kao i transkripcija muzike za igru jeste primarno za etnokoreološku analizu u Srbiji, i šire, Evropi. Na taj način je omogućeno razumevanje procesa unutrašnjeg konstituisanja igre i muzike za igru i otvara se put za njihovo dalje opserviranje u sferi kontekstualnog. U tom cilju, glavno sredstvo analitičkog sagledavanja plesova jeste kinetografija/labanotacija, a osnovni predmet etnokoreološkog analitičkog promišljanja predstavljaju kinetogrami.

Međunarodni najrasprostranjeniji sistem zapisivanja pokreta je kinetografija Rudolfa Labana. Kinetografiju je osmislio Rudolf Laban (Rudolf Laban) 20-ih godina 20. veka. Labanova publikacija, pod nazivom Schrifttanz, izdata je 1928. godine. Albreht Knust (Albrecht Knust) je 30-ih godina 20. veka razvio Labanov sistem (kinetografiju), dok je En Hatčinson Gest (Ann Hutchinson Guest) 1954. godine unapredila pomenuti sistem zapisivanja pokreta i nazvala ga Labanotacija, prema Rudolfu Labanu. Godine 1955. Labanova kinetografija je predstavljena na Bjelašnici u okviru Kongresa Saveza udruženja folklorsta Jugoslavije i prihvaćena na prostorima bivše Jugoslavije.  Predstavio ju je Henrik Neubauer. Najviše su je koristili Jelena Dopuđa, Ivan Ivančan, Bruno Ravnikar, Olivera Vasić, a danas Dragica Panić Kašanski, Selena Rakočević, Gordana Roganović, Vesna Karin, Vesna Bajić Stojiljković, Zdravko Ranisavljević, Sanja Pupac i dr.

Metod zapisivanja pokreta je veoma važan, jer od njega zavisi i sama analiza plesa. Nezaobilazne reference kada je zapisivanje pokreta u pitanju jesu knjige Marije Sentpal (Mária Szentpál) Táncjelírás. Laban-kínetográfia [Ples znak pisanje. Laban-kinetografija], En Hatčinson Gest Labanotation [Labanotacija], kao i Janoša Fugedija (János Fügedi) Tánc – Jel – Írás. A néptáncok lejegyése Lábán-kinetográfiával. Szóló – és körformák [Ples – Znak – Pisanje. Zapisivanje tradicionalnih plesova Labanovom kinetografijom. Solo i kružna formacija] i najnovije izdanje Janoša Fugedija Basics of Laban Kinetography for Traditional Dancers.

Treba svakako spomenuti i Međunarodno udruženje za Labanovu kinetografiju (International Council of Kinetography Laban – ICKL) koje je osnovano 1959. godine sa ciljem da ujedini, tj. uniformiše korišćenje sistema za zapisivanje pokreta i omogući komunikaciju među zapisivačima i igračima (slično kao što je to sa muzikom i notnim sistemom za zapisivanje muzike). Međunarodno udruženje za Labanovu kinetografiju / Labanotaciju (ICKL) fokusirano je na razvoj kinetografije, ali je većina istraživanja fokusirana na zapisivanje baleta i modernih plesova, dok su tradicionalni plesovi ostali na margini. U okviru ICKL-a 2015. godine osnovana je Podgrupa za tradicionalne plesove, te  Odeljenje za zapisivanje i analizu plesova i scenskog pokreta – KIN KREUS predstavlja i podršku Podgrupe i omogućuje snažnije povezivanje njenih članova i međunarodnu saradnju.

Ovaj pomenuti sistem se vremenom razvijao i usavršavao, uglavnom u baletu i modernim plesovima. Etnokoreolozi i zapisivači tradicionalnih plesova takođe koriste kinetografiju, ali tokom zapisivanja nailazi se na problem, budući da u tradicionalnim plesovima postoje pokreti koji ne postoje u baletu ili modernom plesu. Stoga je neophodno kreiranje novih znakova za potrebe zapisivanja tradicionalnih plesova. Jugoistočna Evropa je poznata po svom bogatstvu i rasprostranjenosti tradicionalnih plesova, ali nažalost nemamo rešenje da se distinktivna obeležja tradicionalnih plesova određenog kraja ili oblasti zapišu na odgovarajući način. Stoga je Odeljenje za zapisivanje i analizu plesova i scenskog pokreta izuzetno važno, jer u Srbiji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji postoje etnokoreolozi koji se bave ovom tematikom i problemom, ali ne postoji centar gde bi se okupili i analizirali zajedničke probleme.

Iako postoji osmišljen sistem zapisivanja pokreta, njega nije moguće u potpunosti primeniti kad su u pitanju tradicionalni plesovi i scenski pokreti, jer oni sadrže drugačije pokrete u odnosu na balet ili moderne plesove. Kinetografija je u Srbiji počela više da se razvija početkom 21. veka kada je i broj etnokoreologa počeo da se povećava. Pošto je cilj da se kreira jedinstven sistem za zapisivanje tradicionalnih plesova, ovo Odeljenje predstavlja pravi način da se pokrenu intenzivnija istraživanja i da se dođe do prvih većih rezultata iz ove oblasti.

U oblasti scenskog pokreta koji obuhvata sve izvođačke tehnike tela, uključujući osim plesa, i glumu u najširem smislu, mogućnost beleženja pokreta pionirski je posao, iako su istraživanja u pozorištu tokom 20. veka bila često usmerena na ovaj fenomen. Tek sa pojavom Labanovog istraživanja prvo u prostoru, a onda i beleženja pokreta pomoću znakova, postavljena je osnova za dalji temeljan rad.

Beleženje pokreta je revolucionarno otkriće, jer se pokret tela glumca u tradicionalnom pozorištu kreće: od zabeleženog teksta prema pokretu u scenskom prostoru. Labanovo otktiće usmerava glumca-izvođača u suprotnom smeru: od pokreta prema zapisu. Ovakav rad doprinosi da se realizam učini nadrealnim, a u moderno vreme i konceptualnim.

Vreme u kojem živimo u beleženje pokreta uključuje i moderne tehnologije tako da su očekivanja na planu beleženja pokreta izvođača na sceni velika i sve složenija. Ali i pred izvođača se postavljaju sve složeniji zadaci na planu pokreta tela u prostoru. Kako se pred izvođača postavljaju sve složeniji zahtevi, tako se i mogućnost beležanja usložnjava te je potreban kreativan, motivisan tim kako bi dali svoj doprinos novom jeziku beleženja pokreta, koji je u procesu stvaranja.

Uspostavljanje centralnog Odeljenja za zapisivanje i analizu plesova i scenskog pokreta – KIN KREUS, u okviru Centra za istraživanje umetnosti, omogućava, kako mu i samo ime kaže, kreiranje i usavršavanje Labanove kinetografije (objašnjenje kovanice KIN KREUS: KIN = kinetografija; KREiranje + USavršavanje a i KREUS na esperanto jeziku je kondicional od reči “krei” što znači kreirati), kao i okupljanje stručnog tima kako bi se udružili u sprovođenju aktivnosti i rešavanju zadataka.

Iako živimo u svetu savremene video i audio tehnologije koju koristimo tokom terenskih istraživanja, razumevanje plesa i njene kompleksne strukture može se postići samo pomoću pouzdanog sistema za zapisivanje pokreta, te je on neophodno sredstvo za sakupljanje i analizu tradicionalnih plesova i scenskog pokreta. Studenti studijskog programa Etnomuzikologija u Novom Sadu, Beogradu i Banja Luci u okviru Etnokoreologije uče Labanovu kinetografiju, tako da ona predstavlja i sredstvo u edukaciji, jer studenti bolje razumeju tradicionalne plesove kojima se bave tokom studiranja. Ona takođe služi za dokumentovanje i arhiviranje plesne građe, sakupljene tokom terenskih istraživanja, u interesu očuvanja i zaštite kulturne baštine Srbije.

Misija

Zadaci Odeljenja:

1. Uspostavljanje saradnje

Glavni zadatak jeste uspostaviti saradnju među istraživačima tradicionalnih plesova u Srbiji, Mađarskoj, BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji radi kreiranja i usavršavanja kinetografije za tradicionalne plesove i scenski pokret izvođača na sceni i da se na taj način kinetografija više afirmiše u Srbiji i da se podrži i osnaži dosadašnji i budući etnokoreološki i scenskokoreološki istraživački rad. Ovo istraživanje ima i kulturološku dimenziju, jer će se na taj način uspostaviti približavanje kulturne baštine Srbije drugim kulturama, te ćemo biti prepoznatljivi u širem regionu (u okviru Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa UNESKO takođe ukazuje na značaj nematerijalnog kulturnog nasleđa kao glavnog pokretača kulturne raznolikosti i garanta održivog razvoja).
2. Sakupljanje i analiziranje plesova i scenskog pokreta
Svaki istraživač bi u svojoj zemlji vršio istraživanja koja se tiču problema zapisivanja pojedinih pokreta.
3. Sastanci istraživača
Na kojima bi se rešavali problemi zapisivanja i analize pojedinih pokreta u tradicionalnim plesovima i scenskom pokretu.
4. Predstavljanje rezultata putem objavljivanja publikacija.
Kako bi se mogli publikovati zapisi plesova i scenskog pokreta neophodno je razgovarati o upotrebi LabanGraph-a, softverskog rešenja za zapisivanje pokreta koji je kreirao mađarski etnokoreolog Janoš Fugedi (János Fügedi). Janoš Fugedi je zainteresovan za saradnju, tako da bi jedan od zadataka svakako bio i da ga pozovemo da održi predavanje i kurs kako bismo naučili njegov program.

KO ČINI ODELJENJE?

Vesna Karin, docent za užu naučnu oblast Etnomuzikologija, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Marijana Prpa Fink, redovni professor za oblast Glumačke veštine, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Dragan Stojmenović, vanredni profesor za oblast Glumačke veštine, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Martina Karin, asistent za užu naučnu oblast Etnomuzikologija, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Selena Rakočević, vanredni profesor, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Srbija
Zdravko Ranisavljević, nastavnik stručnog predmeta za užu naučnu oblast Etnokoreologija, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Srbija
Dragica Panić-Kašanski, docent i šef Katedre za etnomuzikologiju, Akademija umjetnosti u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
János Fügedi, viši istraživač i labanotator na Muzikološkom institutu Mađarske akademije nauka i predsednik Odbora Međunarodnog saveta za Labanovu kinetografiju (ICKL – International Council of Kinetography Laban), Mađarska
Kovács Henrik, predavač na Mađarskoj plesnoj akademiji, Mađarska
Vesna Bajić Stojiljković, etnomuzikolog-etnokoreolog, Slovenija
Davor Sedlarević, strukovni vaspitač za tradicionalnu igru, Crna Gora

studenti:

Svetlana Đačanin, studentkinja DAS, studijski program Etnomuzikologija, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Milica Lerić, studentkinja četvrte godine OAS, studijski program Etnomuzikologija, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Katarina Nikolićstudentkinja MAS, studijski program Nauke o muzičkoj umetnosti, modul Etnomuzikologija i Etnokoreologija, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija

Anđela Lambetastudentkinja druge godine OAS, studijski program Etnomuzikologija, Akademija umetnosti Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Planirani rezultati
  • Uspostavljanje saradnje među istraživačima i jače povezivanje institucija;
  • Pronalaženje rešenja zapisivanja pokreta u tradicionalnim plesovima i pokreta glumca na sceni tj. razvijanje analize pokreta i kreiranje znakova za potrebe njegovog zapisivanja kao pouzdana osnova za dalju komparativnu analizu;
  • Bolja komunikacija među istraživačima (svi bi poznavali jedan sistem zapisivanja);
  • Plesovi i scenski pokreti bi bili dostupni drugim istraživačima kao dokumentovana arhivska građa;
  • Objavljivanje rezultata istraživanja – publikacije;
  • Bolja edukacija.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
AKADEMIJA UMETNOSTI NOVI SAD

ODELJENJE ZA ZAPISIVANJE I ANALIZU PLESOVA I SCENSKOG POKRETA – KIN KREUS U SARADNJI SA GALERIJOM MATICE SRPSKE

NEVERBALNO POZORIŠTE
ANALIZA POKRETA U PROSTORU
II I III GODINA GLUME NA SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU
PROF. DR MARIJANA PRPA FINK I PROF. DR VESNA KARIN
U SARADNJI SA JELENOM OGNJANOVIĆ I TAMAROM PLEĆAŠ

ŠEKSPIR U SLIKAMA

OTELO
OTELO I DEZDEMONA
Nenad Popović, Maja Čampar
Miloš Macura, Marija Feldeši
Đorđe Mitrović, Nikolina Vujević
Darko Radojević, Nevena Nerandžić
Ognjen Nikola Radulović, Anica Petrović

ROMEO I JULIJA
JULIJA I DADILJA
Blanka Dienes, Kőműves Noémi

SAN LETNJE NOĆI
LISANDER I HERMIJA
Akos Nyári, Sára Hajdú

RIČARD III
RIČARD I LEDI ANA
Dávid Búbos, Andrea Verebes

SLIKE IZ GALERIJE MATICE SRPSKE:

Đorđe Jovanović Odmor, Uroš Predić Sveti Dimitrije, Stevan Alksić Raspeće, Pavle (Paja) Jovanović RanjeniCrnogorac, Pavle (Paja) Jovanović Borbapetlova

GALERIJA MATICE SRPSKE
MAJ 2018. U 19h.

Pomocija knjige “Scenski pokret i njegovo dejstvo na gledaoca”, autorke dr Marijane Prpa Fink (izdanje Akademije umetnosti Novi Sad), 28. juna 2018. godine, u okviru festivala Infant, u Kulturnom centru Novog Sada. O knjizi su govorili dr Živko Popović, dr Zoran Maksimović, dr Zoran Đerić i dr Marijana Prpa Fink.

d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.