&#x;&#x;

AKADEMIJA UMETNOSTI
o akademiji | programi | departmani
Akademija umetnosti u Novom Sadu

AKADEMIJA UMETNOSTI
A

kademija umetnosti je počela sa radom 1974. godine kao jedan od fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Odluku o osnivanju visokoškolske ustanove, koja će delovati u oblasti muzičkih, likovnih i dramskih umetnosti, donela je Skupština AP Vojvodine 22. aprila 1974. U matičnoj komisiji imenovanoj istom odlukom bili su eminentni stručnjaci i umetnici iz više tadašnjih jugoslovenskih kulturnih centara. Njihovim zalaganjem uobličena je struktura nove umetničke škole, izvršeni su izbori prvih nastavnika i time je otvoren prostor za upis prve generacije studenata.

Zgrada akademije, Petrovaradinska tvrđava
Zgrada Akademije na Petrovaradinskoj tvrđavi

Koračajući kroz vreme Akademija umetnosti se vrlo brzo, uz uspešnu simbiozu obrazovnog, umetničkog i naučnog rada, razvila u jednu od najznačajnijih univerzitetskih umetničkih institucija u tadašnjoj, zajedničkoj državi Jugoslaviji, ali i kao jedan od najuspešnijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i postala prostor otvoren za umetničke, pedagoške i naučne inovacije.

Savremeno umetničko stvaralaštvo podrazumeva svestrano obrazovane umetnike koji sa svojim vremenom komuniciraju u koncertnim dvoranama i izložbenim galerijama, u pozorištu, na filmu, u elektronskim medijima, ali i kroz multimedijalne projekte.

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Zgrada Akademije (detalj) Đure Jakšića 7

Ta multidisciplinarnost umetničkog iskazivanja određuje i delovanje savremenih visokoškolskih umetničkih institucija. Kako i Akademija umetnosti priprema studente da odgovore na profesionalne izazove svog vremena, sa njima su kao nastavnici sarađivali i danas sarađuju ugledni aktivni umetnici različitih generacija (iz zemlje i inostranstva), renomirani teoretičari i istoričari umetnosti. Primenjujući najsavremenije vidove i metode nastave, oni svoje mlade kolege obogaćuju sadržajnim iskustvima i, razvijajući njihov talenat, uvode ih u višedimenzionalni svet savremenog umetničkog stvaralaštva. Osnovu pri tom, predstavlja rad u mentorski vođenim klasama/grupama koje, kroz sve godine osnovnih studija, vodi isti profesor, omogućavajući, pri tom, puno i nesputano ispoljavanje individualnog talenta i sposobnosti svakog pojedinog studenta, ali i podstičući interesovanje za zajedničke, stvaralački raznolike umetničke zadatke.

 

Sinisa Bokan dekan fotka za sajt malena
Prof. Siniša Bokan, DEKAN Akademije umetnosti

Uspešnost ukupne delatnosti Akademije umetnosti potvrđena je, ne samo nagradama, koje su na domaćoj i međunarodnoj sceni dobili njeni studenti, nego i najvišim državnim priznanjima. Povodom obeležavanja 30 godina Univerziteta u Novom Sadu, 27. novembra 1990. godine Akademija umetnosti je, ukazom Predsedništva SFRJ, odlikovana Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, a 22. oktobra 1994. godine za izuzetne rezultate u toku 20 godina postojanja u oblasti obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i umetničke delatnosti Akademiji umetnosti je dodeljena Oktobarska nagrada grada Novog Sada.

Ostvarujući svoju obrazovnu delatnost kroz redovne akademske cikluse osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, ali i kroz alternativne oblike nastave (otvorena katedra, majstorski kursevi, seminari, letnje škole, takmičenja), Akademija umetnosti obrazovanje tretira kao razvojnu kategoriju, a primenom mehanizama stalne kontrole i razvoja kvaliteta, studijske programe permanentno prilagođava standardima moderne interaktivne nastave i učenja.

Angažovanje studenata kao ravnopravnih partnera u nastavnom, stvaralačkom i istraživačkom procesu, kontinuirano praćenje njihovih postignuća, te puna otvorenost i javnost primenjivanih procedura provere čine temelj na kome je zasnovana objektivnost ocenjivanja ostvarenih rezultata i dosegnutog nivoa profesionalnog razvoja svakog studenta.

Usaglašenim studijskim programima i njihovim ostvarivanjem kroz jednosemestralne kurseve (predmete), uvođenjem širokog spektra izbornih predmeta, primenom Evropskog sistema prenosa bodova – koji obezbeđuje lakšu prepoznatljivost obrazovnih programa i omogućuje akumulaciju rezultata ostvarenih u različitim institucijama i kulturnim sredinama, a time i pokretljivost studenata i nastavnika – Akademija umetnosti se uključila u jedinstven evropski obrazovni prostor, zasnovan na Bolonjskoj deklaraciji, i drugim dokumentima vezanim za bolonjski proces. Potpuno je, pri tom, zadržala i pravo na autonomno odlučivanje, koje ti dokumenti omogućavaju.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

Visoki kriterijumi koje studenti zadovoljavaju već na prijemnim ispitima i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umetničkih disciplina omogućuju uspešno savladavanje ukupnog programa studijskih ciklusa, zapaženo visoku prohodnost, visoke prosečne ocene i relativno kratko trajanje osnovnih studija.

Studijske programe Akademije umetnosti čine pažljivo odabrani edukativno-umetnički sadržaji, razvrstani u tri profila nastavnih predmeta:

Umetničkoj grupi pripadaju matični predmeti konkretnih umetničkih struka koji su namenjeni sticanju znanja i ovladavanju veštinama neophodnim za uključivanje u pojedine domene profesionalne umetničke prakse;

Teorijsko-umetničku grupu čini zbir nastavnih predmeta čijim se apsolviranjem usavršava znanje i proširuju okviri razumevanja sveta umetnosti;

U društveno-humanističkoj grupi su nastavni predmeti iz oblasti pedagoških i psiholoških nauka, ali i oni koji su neophodni za uspostavljanje akademskog stepena bilo kog umetničkog profila.

Pored obaveznih, svi studijski programi uključuju i veliki broj izbornih nastavnih predmeta, koji studentima omogućuju da u širokom spektru ponuđenih disciplina iz ukupnog korpusa umetničkog iskazivanja odaberu one koji najpotpunije rezoniraju sa njihovim širim interesovanjima.

Visoki kriterijumi koje studenti zadovoljavaju već na prijemnim ispitima i pretežno individualno programiranje i realizacija nastave osnovnih umetničkih disciplina omogućuju uspešno savladavanje ukupnog programa studijskih ciklusa, zapaženo visoku prohodnost, visoke prosečne ocene i relativno kratko trajanje osnovnih studija.

d1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman dramskih umetnosti

l1-3

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman likovnih umetnosti

m1-1

——————————–

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Departman muzičke umetnosti

Akademija umetnosti u Novom Sadu
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.