&#x;&#x;

КОНКУРСИ АКАДЕМИЈЕ
обрасци | наставни | сараднички
Академија уметности у Новом Саду

КОНКУРСИ НАСТАВНИЧКИ И САРАДНИЧКИ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 68/2015 и 87/2016)
hh
hh
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Сл. Гласник РС број 88/2017.)
СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ
Последња измена статута
Октобар 2017. године
hh
Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман драмских уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман ликовних уметности

Akademija umetnosti u Novom Sadu

——————————–

Академија уметности у Новом Саду
Департман музичке уметности

Академија уметности у Новом Саду
Akademija umetnosti u Novom Sadu