Пријемни испит – Основне академске студије – Департман ликовних уметности