Scroll Top

ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5

ЗБОРНИКА РАДОВА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ БР. 5

ISSN 2334-8666 (Print)
ISSN: 2560-3108 (Online)
COBISS.SR-ID 2799050311

Збoрник рaдoвa Aкaдeмиje умeтнoсти бр 5.

(урeдницa др Нaтaшa Црњaнски, 2017)

РЕЧ УМЕТНИКА/THE WORD OF THE ARTIST

Ира Проданов „Музика је ствар која долази из главе и из срца – разговор са маестром Младеном Јагуштом”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705009P
Српски цитатни индекс


СТУДИЈА ФИЛМА/ STUDIES ON FILM

Зоран Копривица „Оливијеов ’есеј’ о Хамлету’”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705014K
Српски цитатни индекс

Драган Стојменовић „Филмски импресионизам: Сценопластична поливизија”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705032S
Српски цитатни индекс


ТЕОРИЈА И ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ/ THEORY AND HISTORY OF ARTS

Јагор Бучан „Топос неизрецивог: Прилог темељним претпоставкама односа слике и језика”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705043B
Српски цитатни индекс

Драгана Стојановић „Educational Turn in Art: Turning Art into the Production of a New Knowledge“
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705056S
Српски цитатни индекс

Ламија Кршић „Умберто Еко: Слобода и границе тумачења умјетничког дјела”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705065K
Српски цитатни индекс

Лидија Маринков Павловић „Од динамичног кадра до покретне слике – ремедијација и историја у делима Кристијана Болтанског”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705077M
Српски цитатни индекс

Катарина Пантовић „Женско тело као фетиш у фотографији Хелмута Њутна”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705089P
Српски цитатни индекс

Дајана Милованов „Укротитељ(ка) змија: интермедијални дијалог између сликарства Анрија Русоа и поезије Силвије Плат”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705100M
Српски цитатни индекс


СТУДИЈЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ/ STUDIES ON MUSIC

Maria Mannone, Kyriaki Gkoudina, Evan Tyler „Narrating the Origin of the Universe through Music: A Case Study”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705110M
Српски цитатни индекс

Sandra Fortuna „Embodiment, Sound and Visualization: A Multimodal Perspective in Music Education”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705120F
Српски цитатни индекс

Бојана Радовановић „Ариа Џона Кејџа сагледана кроз призму контекстуалне условљености”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705132R
Српски цитатни индекс

Светлана Стојановић Кутлача „Симболика Баховог дела Уметност фуге”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705142S
Српски цитатни индекс


ТЕАТРОЛОГИЈА/ THEATROLOGY

Милан Новаковић „Логичност комике”
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705160N
Српски цитатни индекс


ПРИКАЗ/ REVIEWS

Ира Проданов, Научни пројекат “Културолошки идентитети уметничке продукције Академије уметности у Новом Саду – архивирање и аналитичко представљање грађе и традиције“

Нице Фрациле, Јасмина Талам: Народни музички инструменти у Босни и Херцеговини

Јасна Танасијевић, Зборник Даворин Јенко


IN MEMORIAM
Андреј Маћашик

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.