Проф. др Дијана Метлић представила „Разлике“ у Риму

}}

Проф. др Дијана Метлић
Међународни конгрес у Риму
Разлике

На Четвртом међународном конгресу визуелне културе који је одржан 28. и 29. маја на Универзитету Санта Кроче у Риму, проф. др Дијана Метлић представила је научни рад с темом  „Thinking about Differences – Art and Society in Novi Sad“.

Ово је годишњи конгрес који окупља преко двеста стручњака из свих делова света са циљем размене идеја и искустава у пољу аудиовизуелних комуникација, свету слике и културе, као и креативних индустрија у којима се спајају локалне и глобалне перспективе. До сада је конгрес одржан на Универзитету Фреие у Берлину (2014), на Универзитету Беркли у Сан Франциску (2015) и Универзитету Абат Олиба у Барселони (2017).

Излагање је било посвећено уметничким радовима насталим у последњих петнаест година у оквиру пројекта Разлике чији је идејни творац уметник и професор Горан Деспотовски. У фокусу презентације налазила су се дела која проблематизују различитости унутар изражајних медија (са посебним освртом на видео инсталације и интерактивне радове који инсистирају на укључивању публике у реализацију дела), као и етничке, религиозне и културне вредности разлика у локалној средини.

Тема је имала добар пријем с обзиром да је великом броју слушалаца, па и излагача, приближила тренутну културну ситуацију у Војводини и уметничку продукцију Академије уметности у Новом Саду.

Сличне вести