Материјали за студенте

Материјали за студенте – Основне академске студије


МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
3. година основних студија

Предметни наставник: др Сања Филиповић, ванредни професор

План рада за школску 2016/2017.