Scroll Top
ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП:
УМЕТНОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ / ART AND EDUCATION

ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ - АКТУЕЛНА ПИТАЊА, ДИЛЕМЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Нови Сад 10-11. јун 2021.
(радни језици: српски и енглески)

Академија уметности у Новом Саду објављује да ће се 10-11. јуна 2021. у Новом Саду (Србија) одржати први међународни оn-line научно-стручни скуп Уметност и образовање / Art’nEdu 2021. са намером да окупи релевантне стручњаке који ће својим учешћем отворити различита питања из области савремене уметничке педагогије и методике рада. Покровитељ и организатор је Академија уметности Универзитета у Новом Саду. Предлог концепције скупа делегиран је са Катедре за теоријске предмете Ликовног департмана. Позивамо стручњаке да се пријаве и узму учешће на оn-line научном скупу и дају свој допринос овој веома значајној научно-стручној области. Тема овогодишњег скупа Изазови савремене образовне праксе у области уметности – актуелна питања, дилеме и перспективе, пружа могућност да са својим истраживањима партиципирају стручњаци који се директно или посредно баве питањима образовно-васпитног рада, те да се осветле оне теме која су у фокусу савремене образовне праксе у области уметности.

Кључни циљеви скупа:
 • промовисање уметничке педагогије широј и стручној јавности у земљи и иностранству;
 • размена искустава, нових научних сазнања и достигнућа у области уметничке педагогије;
 • представљање специфичних садржаја, образовних модела, метода и приступа у датој области;
 • отварање различитих питања савремене образовне праксе на пољу уметности…
Тематски блокови:
 1. Савремене методе и приступи у области уметничке педагогије
 2. Интердисциплинарност у образовању на пољу уметности
 3. Подстицајна средина за учење, истраживање и стваралаштво
 4. Компетенције наставника уметности у светлу савремене образовне праксе
 5. Уметничка педагогија и инклузивна образовна пракса
 6. Социјализација и еманципаторске праксе у образовању на пољу уметности
 7. Креативност и мотивација – образовни приступи и домети
 8. Примена ИКТа у образовању на пољу уметности
Датуми и рокови:
 • 20. март 2021: Рок за пријаву и достављање апстракта
 • 01. април 2021: Рок за обавештење о прихватању апстракта
 • 01. мај 2021: Рок за предају мултимедијалних материјала (снимак видео записа излагања аутора према задатим критеријумима и PowerPoint презентација)
 • 10-11. јун 2021: Учешће на скупу (оn-line)
 • 15. август 2021: Рок за достављање интегралне верзије рада
 • 15. септембар 2021: Рок за обавештење о прихватању интегралне верзије рада
 • 30. септембар 2021: Рок за достављање интегралне верзије коригованог рада у складу са препорукама и захтевима рецензената
Радни језици и писма:
 • енглески и српски (ћирилица и латиница)
Публикације:
 • КЊИГА РЕЗИМЕА – Књига резимеа (са ISBN бројем) радова аутора који учествују на скупу биће објављена као оn-line публикација.
 • ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК – Тематски зборник са прописаном категоризацијом биће објављен оn-line након завршене процедуре рецензирања радова аутора.
Акредитација:

“Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине, Република Србија; број 142-451-1896/2021-02 од дана 05.05.2021.”

ПРИЈАВА НА СКУП
 • Пријава за учешће на Скупу врши се попуњавањем Пријавног форулара који се потом шаље на адресу: artnedu@uns.ac.rs
 • Аутор може да пријави највише два рада за излагање, где је на једном први аутор.
 • Интегрална верзија рада обликује се према Упутству за ауторе датом у прилогу.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

УПУТСТВА ЗА АУТОРЕ

Учешће на скупу је бесплатно без наплате котизације.

Контакт

Програмски одбор

 • др Владимир Кудрјавцев, редовни професор, Институт за психологију, Руски државни универзитет за хуманистичке науке Л. С. Виготски, Москва (Русија)
 • др Моника Милер, редовни професор, Институт за музику, уметност и спорт, Универзитет за образовање, Лудвисбург (Немачка)
 • др Ана Марјановић Шејн, ванредни професор, Филаделфија (Сједињене Америчке дружаве)
 • др Красимира Франгова, ванредни професор, Институт за козервацију, Краљевска данска академија, Универзитет у Копенхагену (Данска)
 • др Александар Протић, почасни председник и директор Академије Тесла, Клуб УНЕСКО Универзитета Сорбона, Париз (Француска)
 • др Матијаж Дух, редовни професор, Педагошки факултет, Универзитет у Марибору (Словенија)
 • др Сабина Видулин, ванредни професор, Свеучилиште Јурја Добриле у Пули, Музичка академија у Пули (Хрватска)
 • др Ива Симчић, ванредни професор, Академија умјетности, Универзитет у Сарајеву (БиХ)
 • др Сандра Бијелан, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву (БиХ)
 • др Јелена Мартиновић Богојевић, ванредни професор, Музичка академија, Универзитет Црне Горе (Црна Гора)
 • др Марија Брајчић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Сплиту (Хрватска)
 • др Дубравка Кушчевић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Сплиту (Хрватска)
 • др Младен Вилотијевић, академик, Универзитет у Београду (Србија)
 • др Бојана Шкорц, редовни професор, Факултет ликовних уметности, Универзитет у Београду (Србија)
 • др Јована Милутиновић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Биљана Лунгулов, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Дијана Метлић, ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Жељка Деспотовић, стручни сарадник, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Миомира Ђурђановић, редовни професор, Факултет уметности Универзитета у Нишу (Србија)
 • др Војислав Илић, доцент, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу (Србија)
 • др Кристинка Селаковић, доцент, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу (Србија)
 • др Исидора Кораћ, проф. ст. ст. ВШОВ, Сремска Митровица (Србија)
 • др Мирјана Марковић, проф. ст.ст. ВШОВ, Шабац (Србија)
 • др/др ум. Дубравка Лазић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Татјана Стародубцев, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др/мр ум. Сања Филиповић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Дубравка Ђукановић, ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Данијела Королија Црквењаков, ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)

Организациони одбор

 • мр ум. Мирослав Шилић, ванредни професор, Академија уметности Универзитет у Новом Саду
 • др ум. Горан Деспотовски, редовни професор, Академија уметности Универзитет у Новом Саду
 • др Дубравка Ђукановић, ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
 • др Данијела Королија Црквењаков, ванредни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
 • др/мр ум. Сања Филиповић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
 • др Војислав Илић, доцент, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
 • мсс. Игор Жунић, сарадник из праксе, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду
 • др ум. Смиљана Влајић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • мр ум. Аница Радошевић Бабић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • мр ум. Босиљка Зиројевић Лечић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.