Scroll Top
ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП:
УМЕТНОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ / ART AND EDUCATION

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ И КОНЦЕПТИ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ

Нови Сад (Србија), 24-25. мај 2024.
(радни језици: српски и енглески)

Академија уметности у Новом Саду објављује да ће се 24-25. маја 2024 у Новом Саду одржати други међународни оn-line научностручни скуп Уметност и образовање 2023. / Art’nEdu 2023 са намером да окупи релевантне стручњаке који ће својим учешћем отворити различита питања из области савремене уметничке педагогије и методике рада. Покровитељ и организатор је Академија уметности Универзитета у Новом Саду. Тема овогодишњег Скупа САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ И КОНЦЕПТИ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, пружа могућност да са својим истраживањима партиципирају стручњаци који се директно или посредно баве питањима образовно-васпитног рада, те да се осветле оне теме која су у фокусу савремене образовне праксе у области уметности. 

Циљеви скупа:
 • представљање специфичних садржаја, образовних модела, метода и приступа у датој области;
 • размена искустава, нових научних сазнања и достигнућа у области уметничке педагогије;
 • отварање различитих питања савремене образовне праксе на пољу уметности;
 • промовисање уметничке педагогије широј и стручној јавности у земљи и иностранству…
Тематски блокови:
 1. Образовне парадигме у настави уметности
 2. Интердисциплинарност у образовању на пољу уметности
 3. Подстицајна средина за учење, истраживање и стваралаштво
 4. Компетенције наставника уметности у светлу савремене образовне праксе
 5. Уметничка педагогија и инклузивна образовна пракса
 6. Социјализација и еманципаторске праксе у образовању на пољу уметности
 7. Креативност и мотивација – образовни приступи и домети
 8. Примена ИКТа у образовању на пољу уметности
Датуми и рокови:
 • 30. март 2024: Рок за пријаву и достављање апстракта
 • 6. април 2024: Рок за обавештење о прихватању апстракта
 • 19. април 2024: Рок за предају мултимедијалних материјала (снимак видео записа излагања аутора према задатим критеријумима програма OBS и PowerPoint презентација)
 • 24-25. мај 2024: Учешће на скупу (оn-line)
 • 25. јун 2024: Рок за достављање интегралне верзије рада
 • 30. јун 2024: Рок за обавештење о прихватању интегралне верзије рада
 • 10. јул 2024: Рок за достављање интегралне верзије коригованог рада у складу са препорукама и захтевима рецензената
Радни језици и писма:
 • енглески и српски (ћирилица и латиница)
Публикације:
 • КЊИГА РЕЗИМЕА – Књига резимеа (са ISBN бројем) радова аутора који учествују на скупу биће објављена као оn-line публикација.
 • ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК – Тематски зборник са прописаном категоризацијом биће објављен оn-line након завршене процедуре рецензирања радова аутора.
ПРИЈАВА НА СКУП
 • Пријава за учешће на Скупу врши се попуњавањем Пријавног форулара који се потом шаље на адресу: artnedu.auns@gmail.com / artnedu@uns.ac.rs
 • Аутор може да пријави највише два рада за излагање, где је на једном први аутор.
 • Интегрална верзија рада обликује се према Упутству за ауторе датом у прилогу.

Учешће на Скупу је без наплате котизације.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.