Scroll Top
ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП:
УМЕТНОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ / ART AND EDUCATION

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ И КОНЦЕПТИ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ

Нови Сад (Србија), 24-25. мај 2024.
(радни језици: српски и енглески)

Академија уметности у Новом Саду објављује да ће се 24-25. маја 2024 у Новом Саду одржати други међународни оn-line научностручни скуп Уметност и образовање 2023. / Art’nEdu 2023 са намером да окупи релевантне стручњаке који ће својим учешћем отворити различита питања из области савремене уметничке педагогије и методике рада. Покровитељ и организатор је Академија уметности Универзитета у Новом Саду. Тема овогодишњег Скупа САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ И КОНЦЕПТИ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, пружа могућност да са својим истраживањима партиципирају стручњаци који се директно или посредно баве питањима образовно-васпитног рада, те да се осветле оне теме која су у фокусу савремене образовне праксе у области уметности. 

Циљеви скупа:
 • представљање специфичних садржаја, образовних модела, метода и приступа у датој области;
 • размена искустава, нових научних сазнања и достигнућа у области уметничке педагогије;
 • отварање различитих питања савремене образовне праксе на пољу уметности;
 • промовисање уметничке педагогије широј и стручној јавности у земљи и иностранству…
Тематски блокови:
 1. Образовне парадигме у настави уметности
 2. Интердисциплинарност у образовању на пољу уметности
 3. Подстицајна средина за учење, истраживање и стваралаштво
 4. Компетенције наставника уметности у светлу савремене образовне праксе
 5. Уметничка педагогија и инклузивна образовна пракса
 6. Социјализација и еманципаторске праксе у образовању на пољу уметности
 7. Креативност и мотивација – образовни приступи и домети
 8. Примена ИКТа у образовању на пољу уметности
Датуми и рокови:
 • 30. март 2024: Рок за пријаву и достављање апстракта
 • 6. април 2024: Рок за обавештење о прихватању апстракта
 • 19. април 2024: Рок за предају мултимедијалних материјала (снимак видео записа излагања аутора према задатим критеријумима програма OBS и PowerPoint презентација)
 • 24-25. мај 2024: Учешће на скупу (оn-line)
 • 25. јун 2024: Рок за достављање интегралне верзије рада
 • 30. јун 2024: Рок за обавештење о прихватању интегралне верзије рада
 • 10. јул 2024: Рок за достављање интегралне верзије коригованог рада у складу са препорукама и захтевима рецензената
Радни језици и писма:
 • енглески и српски (ћирилица и латиница)
Публикације:
 • КЊИГА РЕЗИМЕА – Књига резимеа (са ISBN бројем) радова аутора који учествују на скупу биће објављена као оn-line публикација.
 • ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК – Тематски зборник са прописаном категоризацијом биће објављен оn-line након завршене процедуре рецензирања радова аутора.
ПРИЈАВА НА СКУП
 • Пријава за учешће на Скупу врши се попуњавањем Пријавног форулара који се потом шаље на адресу: artnedu.auns@gmail.com / artnedu@uns.ac.rs
 • Аутор може да пријави највише два рада за излагање, где је на једном први аутор.
 • Интегрална верзија рада обликује се према Упутству за ауторе датом у прилогу.

Учешће на Скупу је без наплате котизације.

Програмски одбор

 • др Владимир Кудрјавцев, редовни професор, Московски градски универзитет, Москва (Русија)
 • др Моника Милер, редовни професор, Универзитет за образовање, Лудвигсбург (Немачка)
 • др Ана Марјановић Шејн, научник, Филаделфија (Сједињене Америчке Државе)
 • др Александар Протић, почасни председник и директор Академије Тесла, Клуб UNESCO Универзитета Сорбона, Париз (Француска)
 • др Матијаж Дух, редовни професор, Педагошки факултет, Универзитет у Марибору (Словенија)
 • др Сабина Видулин, редовни професор, Музичка академија, Свеучилиште Јурја Добриле у Пули (Хрватска)
 • др Ива Симчић, ванредни професор, Академија умјетности, Универзитет у Сарајеву (БиХ)
 • др Сандра Бјелан, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву (БиХ)
 • др Јелена Мартиновић Богојевић, редовни професор, Музичка академија, Универзитет Црне Горе (Црна Гора)
 • др Марија Брајчић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Сплиту (Хрватска)
 • др Дубравка Кушчевић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Сплиту (Хрватска)
 • др Бојана Шкорц, редовни професор, Факултет ликовних уметности, Универзитет Уметности у Београду (Србија)
 • др Јована Милутиновић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Биљана Лунгулов, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Војислав Илић, ванредни професор, Филолошко–уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу (Србија)
 • др Дубравка Ђукановић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Дијана Метлић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Миомира Ђурђановић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Исидора Кораћ, професор струковних студија, ВШОВ Сирмијум, Сремска Митровица (Србија)
 • др Мирјана Марковић, професор струковних студија, ВШОВ, Шабац (Србија)
 • др и др ум. Дубравка Лазић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Татјана Стародубцев, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • мр Жељка Деспотовић, стручни сарадник, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)

Програмски и организациони одбор

 • др и мр ум. Сања Филиповић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др Даниела Королија Црквењаков, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др ум. Горан Деспотовски, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • др ум. Аница Радошевић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • мр ум. Босиљка Зиројевић Лечић, редовни професор, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
 • мр ум. Соња Алмажан, асистент, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду (Србија)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.