Дизајн ентеријера упис 2019/20. године

}}

Припреме за пријемни
Дизајн ентеријера упис 2019/20. године
Департман ликовних уметности

Програм архитектонског цртања (геометријска поставка, перспектива ентеријера и екстеријера)

Трајање курса: фебруар – јун 2018.
Први час: субота, 23.02.2019.
Недељни фонд часова: 4
Време одржавања наставе: субота од 10 до 14 часова.
Место одржавања наставе: Академија уметности, Катедра за цртање, ул. Косовска 33, Нови Сад
Наставу води: доц. Мирослав Шилић, контакт: design.auns@gmail.com
Цена курса: Месечно 9.600,00 динара укупно са ПДВ
КУРС АРХИТЕКТОНСКОГ ЦРТАЊА
Рачун: 840-1451666-42
Позив на број: 742121-85
Уплата се врши до 15. у месецу.
Потребно је понети прибор за цртање: угљени штапићи, креп траке, скалпел; папир обезбеђује Академија уметности.

У случају похађања два курса (Курс архитектонског цртања и Курс аналитичког цртања – портрет, фигура) цена је укупно 12.000,00 динара месечно од тога 6.000,00 на рачун курса Архитектонскогцртања и 6.000,00 на рачун курса Аналитичког цртања.

Сродне вести