Академија уметности Нови Сад је Акредитована високошколска образовна институција.

Информације за студенте

2015/2016 - Информације, календар наставе, распоред испита, распоред предавања...

опширније

Акредитација

Акредитација нових студијских програма

опширније

Студeнтски сeрвис

Сви студенти који се нису пријавили на студентски wеб сервис...

опширније