Горан Јуреша, ЈАВНА ОДБРАНА ДОKТОРСKОГ УМЕТНИЧKОГ ПРОЈЕKТА

#
}}

ЈАВНА ОДБРАНА ДОKТОРСKОГ УМЕТНИЧKОГ ПРОЈЕKТА, Горан Јуреша

Петак, 5. јул 2019. године, 10,00 часова
Централна зграда Универзитета (Ректорат) • сала 2, спрат II
Нови Сад • Др Зорана Ђинђића 1

ЈАВНА ОДБРАНА ДОKТОРСKОГ УМЕТНИЧKОГ ПРОЈЕKТА

Насиље над другим – цртеж као ментална мапа у процесу истраживања теме насиља

Горан Јуреша
Ментор:Бранка Јанковић Kнежевић, ред. проф.

Сродне вести