Јавна презентација „Транспарентност и рефлексија – променљивост просторних односа дела и његовог окружења“ проф. Мирјане Благојев

Mira Blagojev
}}

Јавна презентација
„Транспарентност и рефлексија – променљивост просторних односа дела и његовог окружења“
Проф. Мирјана Благојев
Четвртак, 4. април 2019. године у 19.00
Галерија Огранка САНУ у Новом Саду, Платонеум
Николе Пашића 6
Нови Сад,

Јавна презентација практичног дела докторског уметничког пројекта „Транспарентност и рефлексија – променљивост просторних односа дела и његовог окружења“ проф. Мирјане Благојев, са Катедре за вајарство Департмана ликовних уметности биће одржана у Галерији Огранка САНУ, Платонеум у четвртак, 4. априла 2019. са почетком у 19 часова.

О изложби
Изложба представља завршни део мог докторског уметничког пројекта. На њој су изложена одабрана дела која сам представила на истраживачким изложбама током 2018. године, као и модели и пројектна решења за скулптуре великог формата конципиране за јавни простор која су произашла из тог истраживања. У овим радовима испитујем однос дела и његовог окружење користећи особине транспарентности и рефлексије, а стакло и огледало као основни материјал. Поље истраживања односи се на скулптуру и инсталацију. У овим радовима истражујем различите проблематике: однос дела и његовог окружења, однос унутрашњег и спољашњег простора дела, перспективу у тродимензиналним објектима и деформацију простора, светло и сенку у скулптури и инсталацији. Све ове појаве истражујем са два аспекта: као просторне манифестације и као рефлексије, односно промишљања на одређене теме. Сваки рад повезан је са контекстом одређеног места или догађаја.

Проф. Мирјана Благојев

Сличне вести