КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА КАТЕДРE ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ

КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА КАТЕДРE ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ

Класе:
Весна Јанссенс, ред. проф.
Марина Милић Апостоловић, ред. проф.
Соња Антунић, ред. проф.
Александар Тасић, ред. проф.

Програм:
M.Moszkowski, E. Granados, L.van Beethoven, H. Manzini,
K.Debisi, R.deBoisdeffre, G. Maler

Среда, 10. децембар 2014. године у 19.00 сати
Мултимедијални центар Академије уметности
Ђуре Јакшића 7
Улаз је слободн