Scroll Top

ИНТЕРНИ ОГЛАС – стручно оспособљавање за послове БИБЛИОТЕКАРА

40

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Датум: 02.03.2015.

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С
стручно оспособљавање за послове
БИБЛИОТЕКАРА или КЊИЖНИЧАРА

У Библиотеци Музичког департмана (Петроварадинска тврђава):
– 1 извршилац на одређено време (девет, односно дванаест месеци).
У Библиотеци Ликовног и Драмског департмана (ул. Ђуре Јакшића, бр. 7):
– 1 извршилац на одређено време (девет, односно дванаест месеци).

Радни статус: стручно оспособљавање (волонтирање, без материјалне надокнаде) у Библиотеци Академије уметности.

Мотив: полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности (у Библиотеци Матице српске), након стручног оспособљавања у Библиотеци АУНС.

Трајање анагажовања:

  • годину дана за кандидате са високом стручном спремом (након чега имају право полагања стручног испита за звање – библиотекар),
  • 9 месеци за кандидате са средњом стручном спремом

(могу полагати за звање – књижничар).

Рок за подношење Молбе: 27.03.2015.

Услови:

–     елементрано познавање литературе и уметности
–    систематичност, комуникативност

  • познавање рада на рачунару
  • пожељно знање енглеског језика.

Потребна документа:

–     молба (са неколико реченица у вези с мотивима за рад у Библиотеци АУНС)

  • фотокопија дипломе или уверења о завршеној средњој школи, односно основним

или мастер студијама

  • фотокопија личне карте.

Заинтересовани кандидати Молбу могу предати у Библиотеку Академије уметности у којој желе да раде (Тврђава или ул. Ђуре Јакшића).

За више информација контактирајте нас на:
021 64 32 167 (за рад у Библиотеци на Тврђави), или
021 422 177, локал 8 (за рад у Библиотеци у ул. Ђуре Јакшића).

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.