КОНЦЕРТ СТУДЕНАТКИЊА ХАРФЕ

 

Класа:
Сташа Мирковић-Грујић, ванр. проф.
Мина Момчиловић, стр. сар.

 

Четвртак, 24. март 2016. године у 19.00 сати
Мултимедијални центар Академије уметности
Ђуре Јакшића 7

 

У л а з   ј е   с л о б о д а н.

 

 

Сродне вести