Први позив за стипендирану мобилност особља на Универзитету у Хаену, Шпанија

erasmus-img
}}

Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља
Универзитет у Хаену
Шпанија

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље Универзитета у Новом Саду у областима које су део академске (односно административне) понуде Универзитета у Хаену, Шпанија.
Број стипендија: 1 стипендија за наставне активности (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно) и 1 стипендије за усавршавање односно за ненаставно особље.
Конкурс је отворен до 30. марта 2018.
Реализација мобилности: зимски или летњи семестар 2018/2019. године
Трајање стипендије: 5 дана, плус 2 дана за пут.
Више информација о Конкурсу можете прочитати ОВДЕ.