Scroll Top

Други позив за стипендирану мобилност студената/особља на Универзитету у Печују, Мађарска

4_

ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Други позив за стипендирану студентску мобилност на
Универзитету у Печују, Мађарска

 

Конкурс је отворен за студенте на нивоу основних студија:

 • Академије уметности

Области:
0211Audio-visual techniques and media production
0213 – Fine Arts
0215 – Music and performing arts

 • Филозофског факултета

Области:
0223Philosophy and ethics
0222 – History
0314 – Sociology and cultural studies
0232 – Literature and linguistics
0111 Educational sciences

 • Учитељског факултета на мађарском наставном језику

Области:
0112 Training for pre-school teachers
0113 Teacher training without subject specialization

 • Педагошког факултета

Област:
0111 Educational sciences

 

Трајање конкурса: 9. фебруар – 31. март 2016. године

Реализација мобилности: зимски семестар 2016/2017. године

Број стипендија: 2

Трајање стипендије: 5 месеци (у периоду између 1. септембра 2016. и 31. јануара 2017.)

Документација за пријаву кандидата:

 • Пријавни Еразмус+ формулар за студенте (преузети модел документа)
 • Копија прве странице пасоша
 • Мотивационо писмо на енглеском језику (1 страницa)
 • Биографија студента на енглеском језику (користити Europass модел)
 • Препис оцена на српском језику, уз превод на енглески
 • Доказ о знању енглеског језика (Универзитет у Печују захтева званичaн сертификат познавања енглеског језика најниже на нивоу B2)
 • Доказ о знању другог страног језика (уколико је релевантан за пријаву на мобилност)
 • Предлог уговора о учењу (списак предмета које кандидат намерава да похађа у периоду мобилности, а који ће касније, уколико је кандидат одабран, постати званичан Erasmus+ Learning Agreement)
 • Писмо препоруке на енглеском језику од универзитетског професора са УНС-а.

Пријаве се достављају путем мејла: erasmusmobility@uns.ac.rs са напоменом Пријава за Еразмус+ мобилност на Универзитету у Печују.

РОК: четвртак, 31. март 2016. године, до 16.00 часова

Након завршетка конкурса, апликације кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију од стране институционалних Еразмус+ координатора на УНС-у, биће званично достављене Универзитету у Печују као номинације за стипендирану мобилност.
Универзитет у Печују одлучује о финалној селекцији кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду.

Еразмус+ стипендија за студенте УНС-а у Мађарској: 750 евра месечно, плус трошкови пута.
Трошак обавезног здравстваног осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Сваки одабрани кандидат (стипендиста) имаће обавезу да уради онлајн апликацију Универзитета у Печују и да изради финалну верзију свог уговора о учењу. О свим даљим корацима и роковима стипендисте ће обавештавати Универзитета у Печују.

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs

За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c

Контакт на Универзитету у Печују: czeh.gabor@pte.hu

—————————————————————————————————————————

ЕРАЗМУС+
Кључна акција 1 – кредитна мобилност

Први позив за стипендирану мобилност особља на
Универзитету у Печују, Мађарска

 

Конкурс је отворен за наставно особље:

 • Правног факултета

Област:
0421 – Law

 • Академије уметности

Области:
0211Audio-visual techniques and media production
0213 – Fine Arts
0215 – Music and performing arts

 • Филозофског факултета

Области:
0223Philosophy and ethics
0222 – History
0314 – Sociology and cultural studies
0232 – Literature and linguistics
0111 Educational sciences

 • Учитељског факултета на мађарском наставном језику

Области:
0112 Training for pre-school teachers
0113 Teacher training without subject specialization

 • Педагошког факултета

Област:
0111 Educational sciences

Трајање конкурса: 9. фебруар – 31. март 2016. године

Укупан број стипендија: 2 (категорија „Тeaching” – минимум 8 часова наставе)

Трајање стипендије: 5 дана (плус 2 за путовање)

Реализација мобилности: зимски семестар 2016/2017. године

Документација за пријаву кандидата:

 • Пријавни Еразмус+ формулар за особље (преузети модел документа)
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о запослењу
 • Биографија кандидата на енглеском језику
 • Писмени доказ заинтересованости страног партнера за долазак кандидата (наставне активности) у виду (пред)позивног писма
 • Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету (на енглеском језику се попуњава Staff_Mobility_Agreement_Teaching)
 • Доказ о познавању страног језика (најнижи очекивани ниво знања енглеског је B2)

Пријаве се достављају на мејл erasmusmobility@uns.ac.rs са насловом Пријава за Еразмус+ Печуј- особље. Пропратну документацију слати у виду прилога.

Рок: четвртак, 31. март 2016. године, до 16.00 часова

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Еразмус+ координатора на УНС-у, биће достављене Универзитету у Печују као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Печују одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Новом Саду и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације.
Стипендија обухвата путне трошкове и дневнице: Еразмус+ дневница за Мађарску је у износу од 140 евра и исплаћује је партнерски универзитет – Универзитет у Печују.

ВАЖНА НАПОМЕНА:
Сваки одабрани кандидат (стипендиста) имаће обавезу да уради онлајн апликацију Универзитета у Печују и да изради финалну верзију свог уговора о мобилности. О свим даљим корацима и роковима стипендисте ће обавештавати Универзитета у Печују.

КОНТАКТ мејл за питања у вези са конкурсом: Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а: erasmusmobility@uns.ac.rs

За друга питања обратити се Еразмус+ координаторима на нивоу факултета УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c/erazmusplus-koordinatori-c

Контакт на Универзитету у Печују: czeh.gabor@pte.hu

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.