курсеви

22

А-ФЕСТ
ИНТЕНЗИВНИ МАЈСТОРСКИ КУРСЕВИ / АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР

А-ФЕСТ – Фестивал Департмана музичке уметности
Нови Сад, 9 – 15. новембар 2012.

ИНТЕНЗИВНИ МАЈСТОРСКИ КУРСЕВИ: КЛАВИР, ГИТАРА

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
Улога педала у тонском обликовању дела за клавир кроз све епохе