XII UMETNIČKA RADIONICA: SOLFEĐO I TEORIJA MUZIKE

14

XII UMETNIČKA RADIONICA: SOLFEĐO I TEORIJA MUZIKE

Akademija umetnosti, 11. februar – 20. maj 2017.

Akademija umetnosti u Novom Sadu, Departman muzičke umetnosti, Katedra za solfeđo i metodike, nastavlja sa redovnom praksom organizovanja umetničke radionice SOLFEĐO I TEORIJA MUZIKE.

Programski sadržaj radionice

Programski sadržaj umetničke radionice Katedre za solfeđo i metodike Akademije umetnosti u Novom Sadu obuhvata problematiku i metodologiju rada u okviru predmeta Teorija muzike i Solfeđo. Radionica je prilagođena zahtevima gradiva završnih razreda srednje muzičke škole svih obrazovnih profila, zahtevima prijemnog ispita Departmana muzičke umetnosti Akademije umetnosti na svim studijskim programima, a delom i studijskom programu viših i visokih škola muzičke umetnosti.

Kome je radionica namenjena?

Umetnička radionica namenjena je učenicima srednjih muzičkih škola (posebno završnih razreda), studentima muzičkih fakulteta, koji nameravaju da se usavršavaju u navedenim oblastima. Predviđeno je da se rad odvija u grupama (do 15 polaznika u grupi) u prostorijama Akademije umetnosti, u periodu od 23. januara do 7. maja 2016. godine (ukupno 32 časa za svakog polaznika).

Maksimalan broj: 30 polaznika.

U slučaju većeg broja zainteresovanih kandidata organizator zadržava pravo izmene prostora realizacije nastave.

Ukoliko je broj prijavljenih učesnika manji od 10 radionica neće biti realizovana.

Nakon završetka radionice, organizator predviđa izdavanje uverenja od strane nadležnog organa Akademije umetnosti za svakog učesnika radionice u cilju verifikacije učešća u projektu.

 

Program

SOLFEĐO

Oblasti

– Muzički ritam

– Melodika

– Diktat:

 1. Opažanje i prepoznavanje intervala, trozvuka i četvorozvuka na zadatom tonu i             u tonalitetu
 2. Jednoglasni diktat
 3. Dvoglasni diktat

TEORIJA MUZIKE

– Notno pismo

– Ritam i metrika

– Lestvice

– Tonalitet

– Intervali

– Akordi

Realizator projekta:

mr Livija Jovčić, docent

Termini odražavanja nastave (raspored):      

 1. 11.02.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 2. 25.02.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 3. 11.03.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 4. 25.03.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 5. 08.04.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 6. 22.04.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 7. 06.05.2017. (subota) od 10,00 do 13,30
 8. 20.05.2017. (subota) od 10,00 do 13,30

Kotizacija za učenike i studente: 16.000,00 dinara

U cenu su uračunati troškovi radionice + PDV.

Uplata se može izvršiti u tri rate u toku trajanja radionice:

 1. rata: 6.000.00 dinara (do 10.02.2017.)
 2. rata: 5.000.00 dinara (do 10.03.2017.)
 3. rata: 5.000.00 dinara (do 10.04.2017.)

Račun za uplate

Akademija umetnosti, Đure Jakšića 7, 21000 Novi Sad

Svrha: Solfeđo i teorija muzike

Račun: 840-1451666-42

Poziv na broj: 742121-7

Prijava

Prijavljivanje zainteresovanih učesnika vrši se pismenim putem, faksom ili elektronskom poštom, na obrascu prijave koji možete na ovoj stranici.

ROK ZA PRIJAVU: 10. FEBRUAR 2017.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatoru.

Služba za organizaciju, marketing i međunarodnu saradnju

Tel: 021/422-176, 422-177 lokal 7 ili akademijaumetnostinovisad@gmail.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.