Aktuelne vesti

OBELEŽAVANJE STO GODIŠNJICE OD ROĐENJA RUDOLFA BRUČIJA

ŽIVOT I DELO RUDOLFA BRUČIJA: KOMPOZITOR U PROCEPU IZMEĐU ESTETIKA I IDEOLOGIJA

Dvodnevni simpozijum pod nazivom Život i delo Rudolfa Bručija: kompozitor u procepu između estetika i ideologija, biće održan 30. i 31. marta u Velikoj sali Matice srpske i Multimedijalnom centru Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Simpozijum je pozivnog i interdisciplinarnog karaktera. Zvanični jezici su srpski (BHS) i engleski.

Na simpozijumu o Rudolfu Bručiju reč će imati dvadeset izlagača iz Srbije, Hrvatske i Velike Britanije. Pozdravnu besedu o kompozitoru izreći će mr Nenad Ostojić, potpredsednik Matice srpske. Svoje poglede na Bručijevo stvaralaštvo u nastavku će izneti dr Mirjana Veselinović-Hofman, redovni profesor na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti; dr Melita Milin, naučni savetnik na Muzikološkom institutu SANU; dr Sonja Marinković, redovni profesor (FMU), dr Anica Sabo, redovni profesor (FMU); dr Svenka Savić, profesorica emerita na Univerzitetu u Novom Sadu; dr Vera Obradović Ljubinković, redovni profesor Univerziteta u Prištini; britanski kompozitor i muzikolog Ivan Moody (Phd); mr Zoran Mulić, redovni profesor Akademije umetnosti UNS i Bručijev učenik; dr Ivana Medić, naučni saradnik na Muzikološkom institutu SANU; mr Borislav Čičovački, pisac, muzikolog, oboista i vanredni profesor na kragujevačkom FILUM-u; dr Srđan Atanasovski, naučni saradnik na Muzikološkom institutu SANU, master Milan Milojković, asistent na Akademiji umetnosti UNS; dr Nebojša Todorović, redovni profedor na Fakultetu umetnosti u Nišu; dr Ira Prodanov Krajišnik, redovni profesor na Akademiji umetnosti UNS; Danijela Kličković, prof. MŠ „Isidor Bajić“; master Petar Pečur, doktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i katalogizator/fonotekar u arhivi diskografske kuće Croatia Records; kompozitor Stevan Kovač Tikmajer, Bručijev učenik; master Adriana Sabo, studentkinja doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu; dr Nemanja Sovtić, asistent na Akademiji umetnosti UNS.

U Novom Sadu će pored simpozijuma, Bručijev jubilej biti obeležen izvođenjima kompozitorovih najznačajnijih muzičkih dela.

 

  • 15/02/2017