ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА: мр Милорад Кењаловић, етномузикологија

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

мр МИЛОРАД КЕЊАЛОВИЋ, ред. проф.

Традиционално народно пјевање сјеверозападне Босне са посебним акцентом на „ојкачи“

Ментор:
др ДИМИТРИЈЕ ГОЛЕМОВИЋ, ред. проф.

Петак, 14. фебруар 2014. године у 10.00 сати
Мултимедијални центар Академије уметности
Ђуре Јакшића 7

 

Сличне вести