ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТО ГОДИШЊИЦЕ ОД РОЂЕЊА РУДОЛФА БРУЧИЈА

ЖИВОТ И ДЕЛО РУДОЛФА БРУЧИЈА: КОМПОЗИТОР У ПРОЦЕПУ ИЗМЕЂУ ЕСТЕТИКА И ИДЕОЛОГИЈА

Дводневни симпозијум под називом Живот и дело Рудолфа Бручија: композитор у процепу између естетика и идеологија, биће одржан 30. и 31. марта у Великој сали Матице српске и Мултимедијалном центру Академије уметности Универзитета у Новом Саду. Симпозијум је позивног и интердисциплинарног карактера. Званични језици су српски (БХС) и енглески.

На симпозијуму о Рудолфу Бручију реч ће имати двадесет излагача из Србије, Хрватске и Велике Британије. Поздравну беседу о композитору изрећи ће мр Ненад Остојић, потпредседник Матице српске. Своје погледе на Бручијево стваралаштво у наставку ће изнети др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор на београдском Факултету музичке уметности; др Мелита Милин, научни саветник на Музиколошком институту САНУ; др Соња Маринковић, редовни професор (ФМУ), др Аница Сабо, редовни професор (ФМУ); др Свенка Савић, професорица емерита на Универзитету у Новом Саду; др Вера Обрадовић Љубинковић, редовни професор Универзитета у Приштини; британски композитор и музиколог Ivan Moody (Phd); мр Зоран Мулић, редовни професор Академије уметности УНС и Бручијев ученик; др Ивана Медић, научни сарадник на Музиколошком институту САНУ; мр Борислав Чичовачки, писац, музиколог, обоиста и ванредни професор на крагујевачком ФИЛУМ-у; др Срђан Атанасовски, научни сарадник на Музиколошком институту САНУ, мастер Милан Милојковић, асистент на Академији уметности УНС; др Небојша Тодоровић, редовни профедор на Факултету уметности у Нишу; др Ира Проданов Крајишник, редовни професор на Академији уметности УНС; Данијела Кличковић, проф. МШ „Исидор Бајић“; мастер Петар Печур, докторанд на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу и каталогизатор/фонотекар у архиви дискографске куће Croatia Records; композитор Стеван Ковач Тикмајер, Бручијев ученик; мастер Адриана Сабо, студенткиња докторских студија на Факултету музичке уметности у Београду; др Немања Совтић, асистент на Академији уметности УНС.

У Новом Саду ће поред симпозијума, Бручијев јубилеј бити обележен извођењима композиторових најзначајнијих музичких дела.