Scroll Top

Oдлукa о расписивању избора за Студентски парламент Академије уметности у Новом Саду

scren3
}}

Oдлукa о расписивању избора за Студентски парламент Академије уметности у Новом Саду

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НОВИ САД
Број: 02-710/1
Датум, 04.04.2022.

На основу члана 6 став 1 тачка 1 Закона о студентском организовању („Службени гласник РС“, брoj 67 од 2. јула 2021. године ) и члана 86 став 4 Статута Универзитета у Новом Саду (број 01-141/1 од 28. јануара 2022. године), Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду, председник Студентског парламента Академије уметности у Новом Саду доноси:
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

I
Овом Одлуком расписују се:
– избори за Студентски парламент Академије уметности у Новом Саду и
– избори за представника Академије уметности (једног члана) у Студентском парламенту Универзитета у Новом Саду.
II
Избори из тачке I се одржавају тајним и непосредним гласањем дана 14. априла 2022. године у периоду од 9 до 17 часова, на 3 бирачка места:
– Ђуре Јакшића 7
– Петроварадинска тврђава
– Косовска 33
III
Студентски парламент Академије уметности има 15 чланова, по 5 чланова са сваког департмана.

IV
Академија уметности има једног члана у Студентском парламенту Универзитета у складу са расподелом мандата утврђеном Одлуком о расписивању избора за Студентси парламент Универзитета у Новом Саду број 01-178/5 од 21.03.2022. године).
V
Кандидатуре за Студентски парламент Академије уметности и за члана Студентског парламента Универзитета у Новом Саду предају се електронским путем на мејл адресу: aofarts@uns.ac.rs
Кандидатура треба да садржи:
– име и презиме кандидата
– студијски програм, модул и годиу студија
– кратку биографију
VI
Кандидатуре се могу поднети најкасније до 10.04.2022. године у 24,00 часова, након чега ће бити оформљена изборна конисија од сд студената који нису кандидати за чланове Студентског парламента Академије уметности односно Студентског парламента Универзитета.

VII
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председница Студентског парламента
Академије уметности у Новом Саду

_______________________________
(Младенка Остојић)

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.