ОВЕРА ПРЕДИСПИТНИХ И ИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА И УПИС У шк. 2017/18. ЗА СВА ТРИ ДЕПАРТМАНА – ОАС и МАС

Академија уметности у Новом Саду
}}

Академија уметности
Нови Сад

Oвера предиспитних и испитних обавеза летњег семестра и упис у шк. 2017/18. годину за сва три департмана – ОАС, МАС и ДАС траје од 01.09. до 29.09.2017. год.

ЗА ОВЕРУ ЈЕ ПОТРЕБНО:
ДОНЕТИ ИНДЕКС на увид – (са потписима професора)
ЛИСТ ЗА ОВЕРУ ИСПИТНИХ И ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ШВ ОБРАСЦИ ЗА УПИС (добијају се у Студентској служби )

ДОКАЗ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ
на жиро рачун Академије уметности 840 – 1451666 – 42 позив на број:
– 100 за музички одсек
– 200 за ликовни одсек
– 300 за драмски одсек

2.000 дин. – за оверу испитних и предиспитних обавеза
1.000 дин. – за материјалне трошкове
5.500 дин. – за упис у наредну годину

Напомена: Студенти који се уписују у II и IV годину студија морају имати печат у индексу да су обавили систематски преглед.

Студентска служба

Сличне вести