Анализа језика – написа о музици

У овој студији истраживан је језик којим се у послератним годинама писало о музици. Веома исцрпан приказ стања наше писане речи о музици аутора Милана Милојковића поткрепљен је илустрацијама тадашњих издања и бројним цитатима који потвђују ставове аутора о специфичној језичкој „клими“ у овој области наше музичке историје. Рецензенти издања су проф. др Весна Микић и проф. др Ира Проданов Крајишник.
(Реализација: март 2013)

 

Сличне вести