Дупло више кандидата (420) – велико интересовање за упис на Академију уметности

#
}}

Академија уметности
Нови Сад

На студијске програме који се реализују на основним студијама Академије уметности пријавило се дупло више кандидата (420) од броја места расписаног Конурса за упис на основне академске студије (203).

Највећа заинтересованост будућих студената Академије била је за програме који се реализују на Департамну драмских уметности. На 55 места пријавило се 237 кандидата. На студијске програме у оквиру Департмана ликовне уметности расписано је 65 места, а пријавило се 93, док је на Департман музичке уметности конкурисало 90 кандидата на 83 места.

Највише пријављених кандидата, у односу на број места по конкурсу за упис, је на студијском програму Глума на српском језику (177) и на студијском програму Примењене уметности и дизајн, модул Илустрација (22) .

Све информације везане за резултате пријемног испита можете пратити на сајту Академије – ПРИЈЕМНИ, као и на Фејсбук страници Академије уметности.

Сродне вести