InMuSWB – ФОРУМ И РАДИОНИЦЕ

ФОРУМ ВИСОКОШКОЛСКИХ МУЗИЧКИХ УСТАНОВА/
ГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ
у оквиру ИНМУСWБ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА
“InMusWB so far”

Нови Сад, Академија уметности
14 – 18. мај 2013.

У оквиру Темпус пројекта InMusWB – Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with European Perspective биће организовани Форум високошколских музичких установа и годишње радионице, у периоду од 14. до 18. маја 2013. године, посвећени унапређењу наставе, јачању сарадње између партнера и дефинисања наредних активности предвиђених пројектом.

Организатор овогодишњег скупа је Универзитет у Новом Саду (Академија уметности Нови Сад), један од 18 партнера на пројекту. Осим партнера из Србије, Универзитета уметности у Београду (Факултет музичке уметности), Универзитета у Крагујевцу (Филолошко-уметнички факултет), Радио-телевизије Србије, Музичке омладине Београда, Удружења композитора Србије и Завода за културу Војводине, у пројекту учествују факултети/академије и организације из Босне и Херцеговине, Аустрије, Чешке, Литваније, Белгије, Словеније, Шведске и Косова под резолуцијом СБ
УН 1244/99. У фокусу пројекта је високо образовање у области музике са развојем интердисциплинарног приступа као приоритетом.

Активност редизајнирања студијских програма мастер академских студијја Музикологија и Етномузикологија у оквиру InMusWB Темпус пројекта на Академији уметности Универзитета у Новом Саду обухватала је и издавање нових наставних материјала. У оквиру Форума и годишњих радионица, промоција издања/уџбеника објављених из пројектних средстава биће одржана у среду, 15. маја 2013. године, у Мултимедијалном центру Академије уметности, са почетком у 17.00 сати. Такође, студенти етномузикологије ће одржати концерт традиционалне музике, у четвртак, 16. маја 2013. године, у Мултимедијалном центру Академије уметности, са почетком у 20.00 сати.

Програм Форума високошколских музичких установа и годишњих радионица на енглеском језику

 

Сличне вести