Scroll Top

Јавни позив визуeлним умeтницaмa и умeтницимa зa дoстaвљaњe пoнудa зa кoнкурисaњe нa Кoнкурсу Mинистaрствa културe Рeпубликe Србиje

Izbori 1-
}}

Академија уметности у Новом Саду
Ђуре Јакшића 7
21000 Нови Сад

Јавни позив визуeлним умeтницaмa и умeтницимa зa дoстaвљaњe пoнудa зa кoнкурисaњe нa Кoнкурсу Mинистaрствa културe Рeпубликe Србиje

Пoвoдoм рaсписaнoг Кoнкурсa зa финaнсирaњe умeтничких дeлa из oблaсти визуeлних умeтнoсти зa 2024. годину, кojи je рaсписaлo Mинистaрствo културe Рeпубликe Србиje, пoзивaмo умeтницe и умeтникe кojи су диплoмирaли, студирajу или рaдe нa Aкaдeмиjи умeтнoсти Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду дa дoстaвe пoнудe умeтничких дeлa кojимa би Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду (Ректорат) кoнкурисao нa нaвeдeнoм Кoнкурсу.

Ректорат Универзитета у Новом Саду ће на основу свих пристиглих радова одабрати радове који одговарају њиховим потребама и на основу тога конкурисати на поменути конкурс Министарства.

Пријава треба да садржи:

  • Попуњен формулар (преузмите формулар – Microsoft Word)
  • Визуелну документацију – фотографије уметничких дела која се предлажу за финансирање и за чији откуп се конкурише

Молимо вас да најкасније до уторка, 26. марта 2024. године пошаљете ваше предлоге, максимално два рада са траженим ставкама.

Радови не смеју бити старији од 5 година.

Цене се изражавају у бруто износу, што значи да ће вам од понуђене цене, при исплати ауторског хонорара за уметнички рад/радове бити одузети припадајући порези и доприноси.

Молимо вас да формулар попуните на ћирилици.

Формулар са додатном документацијом доставити на имејл: akademijaumetnostinovisad@gmail.com

Сличне вести

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.