Културолошки идентитети у уметничкој продукцији Академије уметности

Aрхивирање и аналитичко представљање грађе и традиције

Пројектни тим научника Академије уметности у Новом Саду по први пут добио финансијску подршку за четворогодишњи пројекат истраживања уметничке продукције. Уметничка продукција Академије уметности на годишњем нивоу подразумева извођење преко стотину уметничких догађаја – концерата музике различитих жанрова, драмских представа, организацију фестивалских окупљања театарских трупа, кратких видео форми, изложби, презентација, Отворених катедри, студентских фестивала, стручних предавања и других активности.

Учесници пројекта Културолошки идентитети уметничке продукције Академије уметности, професори Наташа Црњански, Силард Антал, Драган Стојменовић, Горан Деспотовиски, Ира Проданов, Весна Ивков, Маријана Кокановић Марковић и Љубица Илић, као и асистенти Милан Милојковић и Немања Совтић, из визура својих експертиза музичке, драмске или ликовне уметности сакупиће доступну грађу из јавних библиотека и архива или приватних колекција и на адекватан начин научном апаратуром представити јавности уметничке резултате различитих манифестација и уметничких тела Академије на којој раде.

Више о пројекту можете прочитати ОВДЕ.

Сродне вести