Позив за округли сто „Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас“

Академија уметности у Новом Саду
}}

Позив за округли сто
„Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас“
Четвртак 15. новембра 2018. у 14.30 часова
Библиотека Гимназија „Светозар Марковић“
Његошева 22
Нови Сад

Позивају се сви заинтересовани на округли сто „Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас“ у четвртак 15. новембра 2018. године са почетком од 14.30 часова у библиотеци гимназије „Светозар Марковић“.

Примењено позориште у Војводини има разнородне театарске облике који поред естетског ужитка имају за циљ и развијање културних потреба у својој средини, неговање традиције, подстицање емпатије, солидарности и друштвене одговорности. На тај начин примењено позориште доприноси значајном побољшању квалитета живота у локалној заједници. Примењеним позориштем баве се професионалци различитих образовних профила. Све ово заједно има за последицу велику присутност различитих појавних облика примењеног позоришта у Војводини, али и њене „невидљивости“ услед непрегледности деловања и различитих критеријума вредновања.

Пројект“Примењено позориште у Војводини од 2000-те године до данас“ је покренут како би се истражили широк спектар примењеног позоришта у Војводини. Жеља нам је да се и сами боље упознамо са радом уметника, педагога, појединаца и група које се баве примењеним позориштем и да стечена сазнања скупимо у једну публикацију коју ћемо предочити јавности, садашњим и будућим протагонистима примењеног позоришта. Намера нам је да се кроз овај пројекат шира заједница упозна са стваралаштвом педагога и уметника различитих профила који практикују примењено позориште и укажемо на подстицај за целоживотно учење које омогућава примењено позориште.

Када размишљамо о примењеном позоришту у фокусу нам је сваки вид театарског изражавања где је на првом месту добробит заједницe и/или примена у личном развоју, а тек онда уметнички резултат. У евалуацији рада у домену примењеног позоришта акценат нам је на праћењу креативног процеса и презентације/представе/перформанса као завршног облика тог процеса и пожељна интеракција са публиком. И као треће сматрамо да примењено позориште не може квалитетно да остварује своје циљеве ако уметници и педагози који раде у овом домену немају увид у контекст свог рада. Зато Вас позивамо да дођете на наш округли сто, да представите свој рад, да чујете шта други раде и да свако укаже на рад неких других уметника и педагога који нису присутни на округлом столу, а чији рад завређује пажњу јавности.

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и бави се истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности са територије АП Војводине.

Округли сто у Новом Саду организују чланови истраживачког тима пројекта „Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас“:
проф. др Марина Миливојевић Мађарев
проф. др Живко Поповић
проф. др др Иван Правдић са Академије уметности Нови Сад
проф. др Милан Мађарев ВШССОВ Кикинда и Гимназија „Светозар Марковић“.

Сличне вести