Први позив за стипендирану мобилност студената и особља на Краљевској музичкој академији у Архусу, Данска

erasmus-img
}}

Први позив за стипендирану мобилност студената и особља
Краљевска музичка академија
Архус
Данска

Први позив за стипендирану мобилност студената: 

Конкурс је отворен за:
Студенте основних, мастерских и докторских студија Академије уметности Универзитета у Новом
Саду, Департманa музичке уметности.
Трајање стипендије: 5 месеци (један семестар)
Број стипендија: 10
Реализација мобилности: зимски семестар 2018 – 2019. године
Конкурс је отворен до 12. фебруара 2018.

Више информација о Конкурсу можете прочитати ОВДЕ. 

Први позив за стипендирану мобилност особља: 

Конкурс је отворен за:
Ненаставно и наставно особље Академије уметности Универзитета у Новом Саду, Департманa
музичке уметности.
Трајање стипендије: 7 дана (5 дана + 2 дана за путовање) за категорију стипендије “Teaching” i
“Training”
Реализација мобилности: зимски семестар 2018 – 2019. године
Конкурс је отворен до 12. фебруара 2018.

Више информација о Конкурсу можете прочитати ОВДЕ.

Сличне вести