Свадбене песме и обичаји у Срба у Кикинди и околини

Публикација Свадбене песме и обичаји Срба у Кикинди и околини Весне Карин намењена је пре свега обогаћивању садржаја курикулума етномузиколошких студија Академије уметности Универзитета у Новом Саду, али и свим остали студентима заинтересованим за истраживање нашег фолклорног наслеђа. Рецензент издања је проф. др Нице Фрациле.
(Реализација: март 2013)

 

Сличне вести